Brezplačni prevoz na klic je namenjen vsem občanom in ostalim potnikom, še zlasti starejšim uporabnikom, invalidom in uporabnikom z drugimi gibalnimi omejitvami.

Območje izvajanja

Kranvaj izvaja prevoz po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na potrebo potnika. Prevozi se izvajajo vse dni v letu od 8.00 ure do 19.30 ure.

Prevoznik izvaja prevoze na klic na ožjem območju Mestne občine Kranj, ki obsega območje Koroške ceste od št. 1 do št. 6, Slovenskega trga od št. 5 do št. 8, Gregorčičeve ulice od št. 6 a do št. 2, Maistrovega trg, Reginčeve ulice od št. 2 do št. 10, Tomšičeve ulice od št. 2 do št. 38, Glavnega trga, Cankarjeve ulice, Trubarjevega trga, Poštne ulice in Tavčarjeve ulice od št. 29 do št. 1. B

Prevozi na klic se izvajajo na območjih, na katerih ni organiziranega javnega prevoza potnikov oziroma na območjih z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza potnikov. Potniki se z vozili, namenjenimi za prevoz na klic ne morejo voziti med postajališči mestnega potniškega prometa. Izjemoma se obratovalni režim izvajanja prevozov na klic lahko prilagodi (prireditve v mestnem središču, ko zaradi večjega števila ljudi izvedba prevozov ne bi bila izvedljiva in ipd.).

Način uporabe

Potnik prevoz na klic lahko uporabi tako, da počaka na vstop na označenih vstopnih točkah:
– (Knjižnica Kranj, Pungert, Huje),
– prikliče prevoz na klic v območju prevoza na klic z dvigom roke ali na javno dostopni številki mobilnega telefona št. 031 383 700,
– vnaprej naroči ali rezervira prevoz na klic na javno dostopni številki mobilnega telefona št. 031 383 700. Rezervacije sprejema voznik osebno ali po telefonu vsak dan od 8.00 do 19.30 ure.

Zunaj območja za pešce uporabniki lahko vstopajo ali izstopajo na parkirišču (Huje ob Likozarjevi cesti) in na postajališču mestnega potniškega prometa (postajališče Planina-Novi dom) ob robu območja za pešce. Voznik je dolžan nuditi pomoč starejšim, invalidom, potnikom z gibalnimi omejitvami in ostalim potnikom, ki potrebujejo pomoč pri vstopu in izstopu ter prenosu prtljage. Voznik je dolžan v mejah razpoložljivih mest v vozilu, v skladu z nemotenim izvajanjem prevozov, sprejeti v prevoz vsako fizično osebo, njeno ročno prtljago in njeno žival.

Cena

Uporaba prevoza na klic je za potnika brezplačna.

Potnik prejme za  prevoz na klic evidenčno vozovnico izključno v vozilu s katerim se pelje.  Evidenčna vozovnica daje potniku pravico do zavarovanja in služi za namen štetja opravljenih prevozov na klic.

Vozilo

V električnem vozilu je prostora za 5 potnikov in prtljago. Je zaprte izvedbe, najvišja dovoljena hitrost je 40 km/h. V vozilo je možno naložiti tudi invalidski in otroški voziček širine do 65 cm. Opremljeno je z električnimi drsnimi potniškimi vrati, ki jih odpira voznik iz kabine, kar je zelo pomembno zaradi varnosti potnikov pri vstopu in izstopu. V primeru okvare in ostalih tehničnih razlogov se prevozi na klic za krajši čas izvajajo s kombiniranim vozilom, kapacitete do 8 sedežev.

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk.

Prevoz prtljage

Z vozilom za prevoz na klic se lahko potniki prevažajo skupaj s svojo ročno prtljago. V ročno prtljago spadajo stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) ter se lahko položijo nad sedeže v vozilu ali v prostor namenjen za prevoz invalidskih in otroških vozičkov tako, da  zaradi njihovih lastnosti ali stanja ne ogrozijo varnosti prevoza in reda v avtobusu in ne ovirajo ali ogrožajo ostalih potnikov. Vozno osebje sme zavrniti prevoz ročne prtljage, če ugotovi, da prtljaga ni primerna. Prevoznik prepelje potnikovo ročno in osebno prtljago ter invalidski in otroški voziček brezplačno.

Prevoz živali

Z vozilom prevozov na klic se ne smejo prevažati žive živali.

Izjeme so:

  • službeni psi policije, vojske, carine, gorske reševalne službe in reševalnih enot Civilne zaščite v spremstvu vodnika, ki morajo biti na vrvici in imeti nagobčnik,
  • psi vodniki za slepe in invalidne osebe z vodnikom, za katere ni potrebno, da imajo nagobčnik,
  • ostali psi, ki morajo biti na vrvici, imeti morajo nagobčnik in potrdilo o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto. Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se manjše živali ne smejo prevažati,
  • manjše živali, ki morajo biti v primernih sredstvih za prevoz tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila. Prevoz manjših živali prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanje polno odgovornost. V primeru prezasedenosti vozila se manjše živali ne smejo prevažati.

Prevoz živali, ki so opredeljen kot izjeme, je brezplačen.