Linijski avtobusni prevozi

Skupina Arriva Slovenija je največji slovenski linijski prevoznik, ki s svojimi družbami opravlja linijske avtobusne prevoze na območju Slovenije in tako zagotavlja povezavo podeželja z glavnim mestom Ljubljano in mesti Kranj, Jesenice, Kamnik, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Koper in Piran. Izvajanje javnega linijskega prevoza kot gospodarske javne službe temelji na sklenjenih koncesijskih pogodbah z Ministrstvom za infrastrukturo, in občinami v katerih izvajamo mestne promete. Ob zagotavljanju pravice prebivalstva do mobilnosti, si v skupini prizadevamo za varen, učinkovit, uporabnikom in okolju prijazen ter trajnostno in razvojno naravnan javni prevoz.

Z nakupi novih, sodobnih, klimatiziranih in okolju prijaznih avtobusov, z rednimi izobraževanji voznic in voznikov, optimizacijo voznih redov ter številnimi drugimi projekti in ukrepi, skladno z zahtevami zakonodaje in sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008, vodimo politiko zagotavljanja kar največjega zadovoljstva naših strank.

Podpiramo projekt integriranega javnega potniškega prometa, projekt, ki uresničuje globalne in strateške cilje napredne družbe in s katerim je reguliran medkrajevni in mestni avtobusni, železniški ter vodni javni potniški promet.