Družbe

Skupina Arriva Slovenija je največja skupina avtobusnih podjetij v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Prav tako visok tržni delež dosega s turistično dejavnostjo.

Skupina zaposluje okrog  975 ljudi, ki upravljajo z 545 vozili. Delujemo v skoraj vseh večjih mestih v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kamnik, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Piran, Il.BIstrica, Sl. Bistrica, Portorož) in jih medsebojno povezuje. Prav tako skupina opravlja prevoz potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Hrvaško.

Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Skrajšan naziv podjetja Arriva d.o.o.
Sedež Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Organizacijska oblika  družba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun 0312 1100 0191 485 (SKB BANKA d.d.)
Davčna številka 31727077
Matična številka 5263433
Vložna številka 062/10087300
Osnovni kapital 2.051.756,15 EUR
Glavna dejavnost podjetja 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Skrajšan naziv podjetja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
Sedež Kolodvorska 11, 6000 Koper
Organizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun 03135-1000007275 (SKB BANKA D.D. LJUBLJANA)
Davčna številka SI68738196
Matična številka 5352657
Osnovni kapital 4.028.115,00 EUR
Datum vpisa pri registrirnem organu 25.04.1990
Glavna dejavnost podjetja 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Integral avto d.o.o. Jesenice

Naziv podjetja Integral avto d.o.o. Jesenice
Sedež Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
Organizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun 03100-1003213288 (SKB d.d.)
Davčna številka SI33944946
Matična številka 2159708000

http://www.integral-avto.si/