Družbe

Skupina Arriva Slovenija je največja skupina avtobusnih podjetij v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Prav tako visok tržni delež dosega s turistično dejavnostjo.

Skupina zaposluje okrog  975 ljudi, ki upravljajo z 545 vozili. Delujemo v skoraj vseh večjih mestih v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kamnik, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Piran, Il.BIstrica, Sl. Bistrica, Portorož) in jih medsebojno povezuje. Prav tako skupina opravlja prevoz potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Hrvaško.

Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.

Skrajšan naziv podjetjaArriva Štajerska d.d.
Sedež2000 Maribor; Meljska cesta 97
Organizacijska oblikadelniška družba
Transakcijski račun0312 1100 0191 485 (SKB BANKA d.d.)
Davčna številka31727077
Matična številka5263433
Vložna številka062/10087300
Osnovni kapital2.051.756,15 EUR
Glavna dejavnost podjetja49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Skrajšan naziv podjetjaArriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
SedežKolodvorska 11, 6000 Koper
Organizacijska oblikadružba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun03135-1000007275 (SKB BANKA D.D. LJUBLJANA)
Davčna številkaSI68738196
Matična številka5352657
Osnovni kapital4.028.115,00 EUR
Datum vpisa pri registrirnem organu25.04.1990
Glavna dejavnost podjetja49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Naziv podjetjaArriva Alpetour d.o.o.
SedežMirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Transakcijski računSKB banka: 03126-1001008756
Davčna številka24010383
Matična številka5097053
Vložna številka1/00732/00
Osnovni kapital3.750.859,87 EUR
Glavna dejavnost podjetja49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Arriva Kam-Bus, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Skrajšan naziv podjetjaArriva Kam-Bus d.o.o.
SedežPerovo 30, 1241 Kamnik
Organizacijska oblikadružba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun03103-1008566959 odprt pri SKB D.D.
Davčna številkaSI83902210
Matična številka5544378000
Osnovni kapital617.768,00 EUR
Številka registrskega vložka1/14498/00
Glavna dejavnost podjetja49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Integral avto d.o.o. Jesenice

Naziv podjetjaIntegral avto d.o.o. Jesenice
SedežCesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
Organizacijska oblikadružba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun03100-1003213288 (SKB d.d.)
Davčna številkaSI33944946
Matična številka2159708000

http://www.integral-avto.si/