Družbe

Skupina Arriva Slovenija je največja skupina avtobusnih podjetij v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Prav tako visok tržni delež dosega s turistično dejavnostjo.

Skupina zaposluje okrog  975 ljudi, ki upravljajo z 545 vozili. Delujemo v skoraj vseh večjih mestih v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kamnik, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Piran, Il.BIstrica, Sl. Bistrica, Portorož) in jih medsebojno povezuje. Prav tako skupina opravlja prevoz potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Hrvaško.

Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.

Skrajšan naziv podjetja Arriva Štajerska d.d.
Sedež 2000 Maribor; Meljska cesta 97
Organizacijska oblika delniška družba
Transakcijski račun 0312 1100 0191 485 (SKB BANKA d.d.)
Davčna številka 31727077
Matična številka 5263433
Vložna številka 062/10087300
Osnovni kapital 2.051.756,15 EUR
Glavna dejavnost podjetja 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Skrajšan naziv podjetja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
Sedež Kolodvorska 11, 6000 Koper
Organizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun 03135-1000007275 (SKB BANKA D.D. LJUBLJANA)
Davčna številka SI68738196
Matična številka 5352657
Osnovni kapital 4.028.115,00 EUR
Datum vpisa pri registrirnem organu 25.04.1990
Glavna dejavnost podjetja 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Naziv podjetja Arriva Alpetour d.o.o.
Sedež Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Transakcijski račun SKB banka: 03126-1001008756
Davčna številka 24010383
Matična številka 5097053
Vložna številka 1/00732/00
Osnovni kapital 3.750.859,87 EUR
Glavna dejavnost podjetja 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Arriva Kam-Bus, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Skrajšan naziv podjetja Arriva Kam-Bus d.o.o.
Sedež Perovo 30, 1241 Kamnik
Organizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun 03103-1008566959 odprt pri SKB D.D.
Davčna številka SI83902210
Matična številka 5544378000
Osnovni kapital 617.768,00 EUR
Številka registrskega vložka 1/14498/00
Glavna dejavnost podjetja 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

 

Integral avto d.o.o. Jesenice

Naziv podjetja Integral avto d.o.o. Jesenice
Sedež Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
Organizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun 03100-1003213288 (SKB d.d.)
Davčna številka SI33944946
Matična številka 2159708000

http://www.integral-avto.si/