Družbe

Skupina Arriva Slovenija je največja avtobusna skupina v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Prav tako visok tržni delež dosega s turistično dejavnostjo.

Skupina zaposluje okrog  975 ljudi, ki upravljajo z 545 vozili. Delujemo v skoraj vseh večjih mestih v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kamnik, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Piran, Il. BIstrica, Sl. Bistrica, Portorož) in jih medsebojno povezuje. Prav tako skupina opravlja prevoz potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Hrvaško.

Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Skrajšan naziv podjetja Arriva d.o.o.
Sedež Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Organizacijska oblika  družba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun 0312 1100 0191 485 (SKB BANKA d.d.)
Davčna številka 31727077
Matična številka 5263433
Vložna številka 062/10087300
Osnovni kapital 2.051.756,15 EUR
Glavna dejavnost podjetja 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Katalog informacij javnega značaja

Integral avto d.o.o. Jesenice

Naziv podjetja Integral avto d.o.o. Jesenice
Sedež Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
Organizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo
Transakcijski račun 03100-1003213288 (SKB d.d.)
Davčna številka SI33944946
Matična številka 2159708000

http://www.integral-avto.si/