Mestni promet Kranj

Skupina Arriva Slovenija v prvi vrsti skrbi za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz na območju mestne občine Kranj ter okoliških naselij. Naša želja in cilj je poskrbeti za to, da bi avtobus postal najboljša alternativa osebnemu avtomobilu.

Da bi meščankam in meščanom Kranj, pa tudi tistim, ki živijo v primestnih občinah in se na delo ali v šolo vsak dan vozijo v mesto, zagotovili kar najbolj udoben, varen in hiter prevoz, si  v Arrivi prizadeva ekipa izkušenih sodelavcev.

Z nakupi novih, sodobnih, klimatiziranih in okolju prijaznih avtobusov, z rednimi izobraževanji voznikov, optimizacijo voznih redov ter številnimi drugimi projekti in ukrepi že sedaj nudimo kakovostno storitev javnega prevoza, z uresničevanjem naših dolgoročnih načrtov pa bomo poskrbeli, da bo javni prevoz v Kranju in okolici udobnejši, hitrejši in bolj praktičen od vožnje z osebnim avtomobilom.

Skupina Arriva Slovenija v prvi vrsti skrbi za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz na območju mestne občine Kranj ter okoliških naselij. Naša želja in cilj je poskrbeti za to, da bi avtobus postal najboljša alternativa osebnemu avtomobilu.

Avtobusi v mestnem prometu Kranj vozijo na 12 progah, ki povezujejo okolico in bivalna naselja Kranja z železniško postajo, središčem mesta in industrijskimi conami.

Prevoz se izvaja vse dni v letu. V jutranji in opoldanski konici so vozni redi v največji meri prilagojeni zaposlenim, dijakom, učencem in so usklajeni z voznimi redi vlakov in medkrajevnega linijskega prevoza.