Mestni avtobusni prevozi

Skupina Arriva Slovenija v prvi vrsti skrbi za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz na območju mest ter okoliških naselij. Naša želja in cilj je poskrbeti za to, da bi avtobus postal najboljša alternativa osebnemu avtomobilu.

Da bi meščankam in meščanom, pa tudi tistim, ki živijo v primestnih občinah in se na delo ali v šolo vsak dan vozijo v mesto, zagotovili kar najbolj udoben, varen in hiter prevoz, si v Arrivi prizadeva ekipa izkušenih sodelavcev.

Z nakupi novih, sodobnih, klimatiziranih in okolju prijaznih avtobusov, z rednimi izobraževanji voznikov, optimizacijo voznih redov ter številnimi drugimi projekti in ukrepi že sedaj nudimo kakovostno storitev javnega prevoza, z uresničevanjem naših dolgoročnih načrtov pa bomo poskrbeli, da bo javni prevoz v mestu in okolici udobnejši, hitrejši in bolj praktičen od vožnje z osebnim avtomobilom.

K temu pa lahko prispevamo tudi sami, kot meščanke in meščani. Kako?

  • Dajemo prednost avtobusom, saj to veča potovalno hitrost avtobusov;
  • Ne parkirajmo in ustavljajmo na postajališčih, saj to zmanjšuje varnost izvajanja javnega prevoza in ponovno zmanjšuje potovalno hitrost;
  • Držimo se pravil vedenja na avtobusu, saj s tem poskrbimo, da je vožnja z avtobusom tako za nas kot za druge potnike prijetnejša in varnejša;
  • Predvsem pa se večkrat peljimo z avtobusom, sedimo na kolo ali se po mestu odpravimo peš, saj tako prispevamo k čistejšemu okolju ter manjši zasedenosti cest v mestu. Dajemo prednost avtobusom, saj to veča potovalno hitrost avtobusov.