Pravice potnikov v avtobusnem prometu

Uredba 181/2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu je bila objavljena 28. februarja 2011, njene določbe pa so začele veljati 1. marca 2013.

Uredba v celoti velja za prevoze na dolge razdalje (tj. več kot 250 km), medtem ko za vse prevoze, vključno s tistimi na kratke razdalje, veljajo le nekatere od njenih določb.

Nove pravice potnikov, ki veljajo za prevoze na dolge razdalje (tj. več kot 250 km) med drugim vključujejo:

 • ustrezno pomoč (na primer prigrizke, obroke, osvežilne pijače in po potrebi nastanitev v hotelu za največ dve noči v skupnem znesku 80 EUR na noč, razen v primeru težkih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč) v primerih odpovedi ali po več kot 90-minutni zamudi, če potovanje traja več kot tri ure;
 • zagotovljeno vračilo ali preusmeritev v primeru čezmernih rezervacij ali v primeru odpovedi ali po zamudi, daljši od 120 minut glede na predvideni čas odhoda;
 • odškodnino v višini 50 % cene vozovnice v primeru zamude, daljše od 120 minut glede na predvideni čas odhoda, odpovedi potovanja in če prevoznik potniku ne ponudi bodisi preusmeritve bodisi vračila;
 • informacije, kadar je prevoz odpovedan ali bo imel odhod zamudo;
 • zaščito potnikov v primeru smrti, poškodbe, izgube ali oškodovanja zaradi prometnih nesreč, zlasti v zvezi s takojšnjimi praktičnimi potrebami v primeru nesreče (vključno z nastanitvijo v hotelu za največ dve noči v skupnem znesku 80 EUR na noč);
 • posebno brezplačno pomoč za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo na postajah in vozilih ter po potrebi brezplačen prevoz za osebe, ki spremljajo potnike.

Poleg tega  za vse prevoze veljajo  naslednje pravice potnikov (vključno s prevozi, krajšimi od 250 km):

 • prepoved diskriminacije glede tarif in pogodbenih pogojev za potnike, ki temelji – neposredno ali posredno – na nacionalnosti;
 • nediskriminatorna obravnava invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo ter denarna odškodnina za izgubo ali poškodbo njihove opreme za pomoč pri gibanju v primeru nesreče;
 • minimalna pravila v zvezi z informacijami o potovanju za vse potnike pred in med potovanjem ter splošnimi informacijami o njihovih pravicah na postajah in na spletu; kadar je to mogoče, bodo te informacije na zahtevo na voljo v dostopnih oblikah, namenjenih prav osebam z omejeno mobilnostjo;
 • mehanizem za obravnavo pritožb, ki ga vzpostavijo prevozniki in je na voljo vsem potnikom;
 • neodvisni nacionalni organi v vsaki državi članici, pooblaščeni za izvajanje te uredbe in po potrebi izrekanje kazni.

Več o pravicah potnikov si lahko preberete na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/road/doc/summary_sl.pdf