Pogosta vprašanja

Ali lahko na avtobusu prevažate kolesa?

Prevoz koles z avtobusom je možen na medkrajevnih avtobusnih linijah, vendar pod naslednjimi pogoji:

– da ima avtobus dovolj velik prtljažni prostor
– da je v prtljažnem prostoru dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov)
– da kolo ni umazano, oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga
– da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage

Ali lahko na avtobusu prevažate živali?

Z vozili javnega avtobusnega prometa se ne smejo prevažati žive živali.

Izjema so:
• policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika, ki morajo biti na vrvici in
imeti morajo nagobčnik. Za prevoz teh psov se zaračuna veljavna potniška cena.

• psi vodniki za slepe in drugi psi, pomočniki invalidov, ki za vstop v avtobus ne potrebujejo
nagobčnika. Prevoz teh psov je brezplačen.

Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).
Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati.

Kot ročno prtljago se smejo prevažati manjše živali, ki morajo biti v primernem transportnem sredstvu (transporter, boks, ki ga uporabljamo, ko žival peljemo k veterinarju), tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki, ter da se tudi žival počuti varno.
Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila. Prevoz manjših živali prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanje polno odgovornost in jamči, da izpolnjujejo vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).
V primeru prezasedenosti avtobusa se manjše živali ne smejo prevažati.

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

Ali je uporaba varnostnega pasu obvezna?

Tako kot v osebnih vozili je tudi v avtobusih uporaba varnostnega pasu obvezna, na vseh sedežih, kjer so varnostni pasovi vgrajeni.

Izjema so avtobusi mestnega potniškega prometa in avtobusi, ki imajo stojišča, na katerih osebe stojijo.

Kakšne so veljavnosti vozovnic?

Veljavnost vozovnice v javnem linijskem (medkrajevnem) prevozu in mestnem linijskem prevozu v Občini Jesenice

Priložnostna vozovnica za eno vožnjo velja na relaciji za katero je bila kupljena. Priložnostna vozovnica ni izdana na ime in velja za imetnika.

Terminska vozovnica (mesečna, polletna, letna) velja v obdobju in na relaciji, za katero je izdana, vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, za več prevozov dnevno.

 • Mesečna vozovnica za vse kategorije uporabnikov velja v mesecu, za katerega je izdana, in prvi delovni oz. šolski dan v prihodnjem mesecu.
 • Letna prenosna vozovnica velja eno leto od nakupa.
 • Letna osnovnošolska vozovnica velja od 1.9. do 30.6.
 • Polletna in polletna za 10 voženj – dijaki, velja od 1.9. do 31.1 in od 1.2. do 30.6.
 • Polletna in polletna za 10 voženj – študenti, velja od 1.10. do 31.1 in od 1.2 do 1.6.
 • Letna in letna za 10 voženj – dijaki in študenti, velja od 1. 9. tekočega šolskega leta do 1. 9. naslednjega šolskega leta

Zneskovna in kuponska vozovnica veljajta do izrabe.

Veljavnost vozovnice v mestnem linijskem prevozu v Mestni Občini Kranj

Dnevna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda na dan, ko je bila vozovnica izdana. Dnevna vozovnica ni izdana na ime in velja za imetnika.

Mesečna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega linijskega prometa in velja od prvega dne v tekočem mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu. Mesečna vozovnica je izdana na ime uporabnika in je ne sme uporabljati drug uporabnik.

Letna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega linijskega prometa in velja od prvega dne v tekočem letu do drugega delovnega dne v naslednjem koledarskem letu. Letna vozovnica je izdana na ime uporabnika in je ne sme uporabljati drug uporabnik.

Terminska (mesečna, letna) vozovnica, izdana za eno od relacij mestnega prometa, velja  na vseh relacijah mestnega prometa ter tudi na ostalih Arriva Alpetour avtobusih v medkrajevnem linijskem prometu na izbrani relaciji. Terminska (mesečna, polletna, letna) vozovnica, izdana za relacijo linijskega prometa, velja na zapisani relaciji tako v linijskem kot v mestnem prometu.

Veljavnost dijaških in študetnskih subvencioniranih vozovnic ter osnovnošolskih vozovnic, katerih plačnik je MO Kranj:

 • Letna osnovnošolska vozovnica velja od 1.9. do 30.6.
 • Polletna in polletna za 10 voženj – dijaki, velja od 1.9. do 31.1 in od 1.2. do 30.6.
 • Polletna in polletna za 10 voženj – študenti, velja od 1.10. do 31.1 in od 1.2 do 30.6.
 • Letna in letna za 10 voženj – dijaki in študenti, velja od 1. 9. tekočega šolskega leta do 1. 9. naslednjega šolskega leta

Veljavnost vozovnice v linijskem prevozu v Občini Škofja Loka na relaciji Podlubnik – Lipica

Mesečna vozovnica velja od prvega dne v tekočem mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu. Mesečna vozovnica, razen študentske in dijaške subvencionirane ter otroška s popustom, je prenosljiva.

Letna vozovnica velja eno leto od nakupa in je prenosljiva, torej ni vezana izključno na uporabo istega uporabnika.

Kako se imenuje postajališče pri železniški postaji Kranj?

Postajališče, ki se nahaja v neposredni bližini železniške postaje Kranj se imenuje KOLODVOR, postajališče locirano na Ljubljanski cesti v bližini železniške postaje pa se imenuje KRANJ ŽP.

V iskalniku voznih redov ne najdem glavne avtobusne postaje Kranj. Kako naj jo poiščem?

Nazivi avtobusnih postajališč preko katerih se izvaja javni linijski prevoz potnikov (tako primestni kot mesti) so določeni z registrom, ki ga vodi in ureja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Tako je do 1. 12. 2013 veljajo, da je naziv za glavno avtobusno postajo KRANJ, od 1. 12. pa se je postaja preimenovala v KRANJ AP.

Glavna avtobusna postaja Kranj, prav tako Ljubljana, se v našem iskalniku voznih redov nahaja pod imenom Kranj AP (in Ljubljana AP).

Na katerih postajališčih v Ljubljani se ustavljajo avtobusi v medkrajevnem prevozu?

Z našimi avtobusi zagotavljamo dnevne povezave Gorenjske z Ljubljano in obratno. Na območju Celovške ceste ustavljamo na sledečih postajališčih:

Iz smeri Gorenjske avtobusi ustavljajo na postajališčih:

 • Šentvid,
 • Trata,
 • Slovenija avto
 • Kino Šiška,
 • Tivoli in na
 • glavni avtobusni postaji.

V smeri proti Gorenjski pa avtobusi ustavljajo na sledečih postajališčih:

 • Glavna avtobusna postaja,
 • Tivoli,
 • Kino Šiška
 • Slovenija Avto (Remiza – pri Lpp),
 • Trata in
 • Šentvid.

Prav tako skupaj s podjetjem LPP izvajamo prevoze na relaciji Letališče – Ljubljane. Na območju Dunajske ceste pa ustavljamo na postajališčih:

 • Črnuče (Rogovilc),
 • Ruski car,
 • AMZS,
 • Stadion Bežigrad,
 • Viadukt in na
 • glavni avtobusni postaji

POMEMBNO!!! Ker na omenjenih postajališčih ustavljajo tudi avtobusi mestnega prometa Ljubljana prosimo, da na vstop čakate na začetku postajališča.