Pogosta vprašanja

Ali lahko na avtobusu prevažate kolesa?

Prevoz koles z avtobusom je možen na medkrajevnih avtobusnih linijah, vendar pod naslednjimi pogoji:

– da ima avtobus dovolj velik prtljažni prostor
– da je v prtljažnem prostoru dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov)
– da kolo ni umazano, oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga
– da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage

Ali lahko na avtobusu prevažate živali?

Z vozili javnega avtobusnega prometa se ne smejo prevažati žive živali.

Izjema so:
• policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika, ki morajo biti na vrvici in
imeti morajo nagobčnik. Za prevoz teh psov se zaračuna veljavna potniška cena.

• psi vodniki za slepe in drugi psi, pomočniki invalidov, ki za vstop v avtobus ne potrebujejo
nagobčnika. Prevoz teh psov je brezplačen.

Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).
Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati.

Kot ročno prtljago se smejo prevažati manjše živali, ki morajo biti v primernem transportnem sredstvu (transporter, boks, ki ga uporabljamo, ko žival peljemo k veterinarju), tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki, ter da se tudi žival počuti varno.
Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila. Prevoz manjših živali prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanje polno odgovornost in jamči, da izpolnjujejo vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).
V primeru prezasedenosti avtobusa se manjše živali ne smejo prevažati.

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

Ali je uporaba varnostnega pasu obvezna?

Tako kot v osebnih vozili je tudi v avtobusih uporaba varnostnega pasu obvezna, na vseh sedežih, kjer so varnostni pasovi vgrajeni.

Izjema so avtobusi mestnega potniškega prometa in avtobusi, ki imajo stojišča, na katerih osebe stojijo.

Kako se imenuje postajališče pri železniški postaji Kranj?

Postajališče, ki se nahaja v neposredni bližini železniške postaje Kranj se imenuje KOLODVOR, postajališče locirano na Ljubljanski cesti v bližini železniške postaje pa se imenuje KRANJ ŽP.

V iskalniku voznih redov ne najdem glavne avtobusne postaje Kranj. Kako naj jo poiščem?

Nazivi avtobusnih postajališč preko katerih se izvaja javni linijski prevoz potnikov (tako primestni kot mesti) so določeni z registrom, ki ga vodi in ureja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Tako je do 1. 12. 2013 veljajo, da je naziv za glavno avtobusno postajo KRANJ, od 1. 12. pa se je postaja preimenovala v KRANJ AP.

Glavna avtobusna postaja Kranj, prav tako Ljubljana, se v našem iskalniku voznih redov nahaja pod imenom Kranj AP (in Ljubljana AP).

Na katerih postajališčih v Ljubljani se ustavljajo avtobusi v medkrajevnem prevozu?

Z našimi avtobusi zagotavljamo dnevne povezave Gorenjske z Ljubljano in obratno. Na območju Celovške ceste ustavljamo na sledečih postajališčih:

Iz smeri Gorenjske avtobusi ustavljajo na postajališčih:

 • Šentvid,
 • Trata,
 • Slovenija avto
 • Kino Šiška,
 • Tivoli in na
 • glavni avtobusni postaji.

V smeri proti Gorenjski pa avtobusi ustavljajo na sledečih postajališčih:

 • Glavna avtobusna postaja,
 • Tivoli,
 • Kino Šiška
 • Slovenija Avto (Remiza – pri Lpp),
 • Trata in
 • Šentvid.

Prav tako skupaj s podjetjem LPP izvajamo prevoze na relaciji Letališče – Ljubljane. Na območju Dunajske ceste pa ustavljamo na postajališčih:

 • Črnuče (Rogovilc),
 • Ruski car,
 • AMZS,
 • Stadion Bežigrad,
 • Viadukt in na
 • glavni avtobusni postaji

POMEMBNO!!! Ker na omenjenih postajališčih ustavljajo tudi avtobusi mestnega prometa Ljubljana prosimo, da na vstop čakate na začetku postajališča.

Ali lahko potujem z medkrajevnim avtobusom med dvema postajališčema znotraj Mestne občine Maribor?

V skladu z Odlokom o urejanju avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor, avtobusi medkrajevnega potniškega prometa ne smejo pobirati in prevažati potnikov med dvema postajališčema znotraj Mestne občine Maribor.