Certifikati

Poslovanje skupine Arriva Slovenija temelji na uveljavljanju visokih standardov kakovosti.

Kakovost storitev in lastnih turističnih produktov ter nenehno izboljševanje ključnih procesov sta strateški usmeritvi skupine Arriva Slovenija. S sistematičnim pristopom želimo stalno presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Prvi certifikat za standard sistema vodenja kakovosti ISO 9001 smo pridobili v letu 2006, v letu 2008 smo ga pridobili za dejavnosti: prevoz potnikov, potovalna agencija in organizator potovanj ter servisiranje gospodarskih vozil.

V letu 2018 smo pridobili certifikat sistema ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001:2015.

Z dnem 31. 8. 2021 je podjetje Arriva d.o.o. razširilo obseg certifikacije na celotno podjetje Arriva d.o.o. za dejavnosti: medkrajevni in drug cestni potniški promet, mestni in primestni kopenski potniški promet, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, posredovanje oglaševalskega prostora, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter tehnično preizkušanje in analiziranje.

Kakovost storitev in lastnih turističnih produktov ter nenehno izboljševanje ključnih procesov sta strateški usmeritvi skupine Arriva Slovenija. S sistematičnim pristopom želimo stalno presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Z veseljem vas obveščamo, da smo postali prejemniki osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, s katerim bomo postopoma uvedli vrsto družini prijaznih ukrepov, ki bodo olajšali usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Zavedamo se, da so naši zaposleni, ki s svojo predanostjo, vztrajnostjo in zvestobo, zagotavljajo dolgoročno in uspešno rast, eden osnovnih gradnikov uspešnosti družb v skupini Arriva Slovenija. V skladu s trajnostno usmeritvijo želimo na vseh področjih delovati odgovorno. Začenjamo pri sebi in delujemo odgovorno do zaposlenih.

Kakovost storitev in lastnih turističnih produktov ter nenehno izboljševanje ključnih procesov sta strateški usmeritvi skupine Arriva Slovenija. S sistematičnim pristopom želimo stalno presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.