Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, skupina Arriva Slovenija na tem mestu objavlja informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.