Vozni red in ceniki

VOZNI REDI

Napoved prihodov in odhodov avtobusov

Povezava z železniško postajo

Do postajališča Kranj kolodvor, ki je locirano na železniški postaji, so speljane proge:

PROGA 1 – Kolodvor-Globus-Primskovo-Planina-Hrastje
PROGA 7 – Kolodvor-Globus-Srakovlje-Bobovek-Mlaka
PROGA 12 – Kranj-Kolodvor-Besnica
PROGA 15 – Primskovo-Planina-Kolodvor

V neposredno bližino železniške postaje, do postajališča KRANJ ŽP, ki je locirana na Ljubljanski cesti, se lahko pripeljete tudi z naslednjimi avtobusi:

PROGA 2 – Globus-Primskovo-Planina-Stražišče-Globus
PROGA 3 – Globus-Stražišče-Planina-Primskovo-Globus
PROGA 8 – Kranj-Globus-Drulovka-Podreča

Vozni redi so usklajeni z voznimi redi vlakov v jutranji in zgodnji popoldanski konici. S progo 1 in 15 je povezava železniške postaje in bivalnega naselja Planina zagotovljena s 15-minutnim intervalom v dneh šolskega pouka in s polurnim intervalom v dneh šolskih počitnic. Progi 7 in 12 pa zagotavljata povezavo na določenih odhodih. Podrobni vozni red si lahko ogledate v priloženih datotekah pod to novico, v iskalniku voznih redov ali v knjižici voznih redov.

 

CENIKI

Cene prevozov

Cene vozovnic so določene s Sklepom o določitvi cen prevoznih storitev, ki ga je potrdil svet Mestne občine Kranj in znašajo:

VRSTE VOZOVNIC CENA VOZOVNIC (EUR)
dnevna 1,00
mesečna 10,00
mesečna otroška vozovnica za otroke starejše od 6 let do dopolnjenega 15. leta starosti 5,00
letna 100,00
letna otroška vozovnica za otroke starejše od 6 let do dopolnjenega 15. leta starosti 50,00
uporaba čip kartice 5,00

Cene dijaških in študentskih vozovnic so subvencionirane, določene na podlagi pogodbe med ministrstvom pristojnim za promet in Mestno občino Kranj. Uporabniki lahko v primeru, da se bodo vozili samo v mestnem prometu, pridobijo direktno vozovnico, kombinirano vozovnico pa v primeru, ko za prevoz do vzgojno-izobraževalne ustanove uporabljajo tudi druge vrste prevoza (medkrajevni avtobus ali vlak). Cene si oglejte v Ceniku subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih »Mestni linijski prevoz Kranj«