Enotna mestna kartica Piran

V mestnem prometu Piran je uveden kartični sistem z brezkontaktno Enotno mestno kartico Piran. Plačilo z enotno kartico se uporablja na avtobusih mestnega prometa Piran.

S kartico je bil uveden sodoben elektronski plačilni sistem, ki omogoča lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno rabo javnega prevoza. Sodoben elektronski plačilni sistem je koristen predvsem za uporabnike javnega mestnega prevoza, saj kartica omogoča podroben številčni pregled nad potniki in obremenjenost posameznih odhodov, tako, da bo lažje načrtovati spremembe v shemi prog in voznem redu.

V mestnem prometu Piran potniki lahko koristite tudi brezplačno prestopanje v roku 30 minut od plačila prve vožnje, možnost plačila storitev s prenosnim telefonom Moneta ter plačilo vožnje za več oseb.

INFO:

E-pošta: info@arriva.si

T: 05 671 31 22

BREZKONTAKNE KARTICE

Nove enotne brezkontaktne kartice so modre barve in bodo postopoma nadomestile kartice in sistem, ki se  trenutno uporablja v mestnem prometu Piran.

Enotna mestna kartica Piran
VREDNOSTNA KARTICA je brez imena in je prenosna. Pri vožnji z mestnim avtobusom bo ta kartica omogočala brezplačno prestopanje v roku 30 minut od validacije prve vožnje. Vrednostno kartico bo možno napolniti z dobroimetjem do 50 EUR.

TERMINSKA ENOTNA KARTICA nadomešča dosedanje personificirane mesečne vozovnice za vožnjo z mestnimi avtobusom in bo omogočala neomejeno število voženj v mesečnem obdobju. Kartica je izdana na ime in ni prenosljiva. Prva izdaja novih terminskih kartic bo potekala na prodajnem mestu AP Lucija, Obala 114, kjer nanjo zapišemo pravico do uporabe posamezne vrste mesečne vozovnice. Za prvo pridobitev kartice bodo potrebni enaki dokumenti, kot doslej za pridobitev mesečne vozovnice. Fotografija ne bo potrebna.

Polnjenje terminske kartice je mogoče na karotmatu in vseh drugih prodajnih mestih, kjer se veljavnost kartice za izbrani mesec podaljša s plačilom izbrane mesečne vozovnice. Poleg ali namesto mesečne vozovnice lahko na terminsko kartico naložite tudi izbrano vrednost dobroimetja (do 50 €) in ga uporabite za plačilo drugih storitev, ki bodo vključene v sistem enotne mestne kartice. Če imate na terminski kartici naloženo veljavno mesečno vozovnico, vam sistem upošteva to in ne trga sredstev, če pa bo sistem zaznal, da na kartici ni naložene veljavne mesečne vozovnice, samodejno s kartice odšteje vrednost vožnje.

Enotna mestna kartica je trajna..

ZAŠČITA, IZGUBA, KRAJA KARTICE

Enotno mestno kartico lahko hranimo v ovitku iz mehke ali trde plastike. Ob validaciji kartice ni treba vzeti iz ovitka, ki ga lahko pripnemo na obesek ali trak, nikakor pa kartice ne smemo preluknjati, saj se v njej nahaja čip z anteno. Ob hrambi enotne mestne kartice v denarnici ni bojazni, da bi se druge kartice razmagnetile ali se kako drugače poškodovale. Priporočljivo je, da kartico ob validaciji vzamemo iz denarnice, saj jo validator težje ali sploh ne zazna, če so poleg enotne mestne kartice shranjene tudi druge brezkontaktne kartice.


Izgubo ali krajo
 enotne mestne kartice nemudoma sporočite na številko 05 671 31 22 in se nato oglasite na našem prodajnem mestu AP Lucija, Obala 114. Stroški izdelave in izdaje dvojnika izgubljene ali ukradene kartice znašajo 10 € (manipulativni stroški 7,5 € + kartica 2,5 €).


Terminska kartica
: ob ponovni izdaji potrebujete le osebni dokument. Ker je kartica izdana na ime, vam bomo na novo kartico lahko vrnili pred izgubo ali krajo naložene mesečne vozovnice in dobroimetje (vračilo slednjega bo mogoče šele 48 ur po prijavi izgube ali kraje).


Vrednostna kartica
: ker je kartica brez imena, vračilo pred izgubo ali krajo naloženih sredstev ni mogoče.


Če kartico najdete
, jo vrnite v prodajno mesto AP Lucija, ki se nahaja na naslovu Obala 114, Lucija.

PRODAJA IN POLNJENJE KARTIC

Kartomat omogoča tudi nakup vrednostnih enotnih mestnih kartic, kar pomeni, da je kartica dosegljiva 24 ur na dan.
kartomat

Postopek za nakup kartice na kartomatu  je enostaven. V spodnjem delu zaslona najdete tipko z nazivom »Nakup nove kartice«. S pritiskom tipke se začne postopek za nakup. Uporabnik najprej izbere način plačila (gotovina, bančna oz. kreditna kartica, Moneta) in plača nakup kartice. Cena kartice je enaka kot na ostalih prodajnih mestih, to je 2,5 €. Kartomat poda kartico in postopek je zaključen. Če uporabnik kartico kupi z gotovino in vstavi višji znesek od 2,5 €, mu kartomat posreduje navodilo, naj novo kupljeno kartico približa čitalcu kartic, ob tem pa se presežek vplačane vrednosti naloži na kartico. Kartomat uporabnika skozi celoten postopek vodi govorno in pisno z obvestili na ekranu.

KARTOMAT NE VRAČA GOTOVINE

V primeru polnitve terminske vozovnice z višjo vrednostjo, kot je vrednost mesečne vozovnice, se preveč vplačana vrednost zapiše kot dobroimetje, ki ga je možno uporabiti za nakup terminske vozovnice v naslednjem mesecu ali za plačilo druge storitve.

KATERE DOKUMENTE POTREBUJEM?

Za nakup VREDNOSTNE enotne mestne kartice ne potrebujete nobenega dokumenta.

Za pridobitev TERMINSKE enotne mestne kartice fotografija ni potrebna. Na to vrsto kartice se zapiše pravica do uporabe različnih kategorij mesečnih vozovnic.
Glede na vrsto pravice so potrebni različni dokumenti.

_________________________________________________

1. Šolska mesečna vozovnica (dijaška/študentska)

 • s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa izpolnjeno, podpisano in ožigosano Potrdilo o šolanju
 • osebni dokument ali indeks za polnoletne uporabnike

2. Osnovna delavska mesečna vozovnica

 • osebni dokument

Pravico do nakupa mesečne vozovnice imajo občani občine Pran (ki imajo stalno ali začasno bivanje urejeno v občini Piran) in dijaki ter študenti, ki obiskujejo eno od izobraževalnih ustanov v občini Piran.

Za otroke do vključno 4. leta starosti je prevoz brezplačen.

Terminske kartice vam ni treba zamenjati, če se vam zamenja status, le pravico za drugo vrsto mesečne vozovnice je treba zapisati nanjo.

KAJ LAHKO NAREDIM NA KARTOMATU?

kartomatNa kartomatu je mogoče:

 • kupiti novo enotno mestno kartico;
 • naložiti dobroimetje na vrednostno kartico;
 • naložiti mesečno vozovnico in/ali dobroimetje na terminsko kartico;
 • preveriti stanje na kartici in natisniti izpis stanja.

Z kartomatom komuniciramo s pomočjo zaslona, občutljivega na dotik. Gumbi za izbiro postopkov se pojavljajo na zaslonu in na zaslonu nanje tudi pritisnemo.


Kako plačam na kartomatu?

 • z bankovci za 5, 10, 20 in 50 €
 • s kovanci za 1 in 2 €
 • s centi (0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €) v največji skupni vrednosti 10 € (omejitev je postavljena zaradi tehničnih omejitev kartomata)
 • plačilnimi karticami ter kreditnimi karticami BA Maestro, Mastercard, Visa
 • z uporabo sistema Moneta na mobilnem telefonu

Najvišja vrednost polnitve kartice na kartomatu je 50 €.

Kartomata ne vračata drobiža

Če ob plačilu mesečne vozovnice na kartomatu ali ob nakupu nove enotne kartice, v napravo vložite večji znesek, kot znaša vrednost polnitve oziroma nakupa vozovnice, se presežek zapiše na izbrano kartico kot dobroimetje.

Glede na vrsto kartice, lahko dobroimetje uporabite za plačilo vožnje ali za plačilo mesečne vozovnice prihodnjega meseca, za plačilo vožnje drugim osebam ali za plačilo drugih storitev, ki bodo vključene v sistem enotne mestne kartice.

Če na kartico ne želite nalagati dobroimetja, pripravite za polnitev ali nakup točen znesek.

Napaka pri zapisovanju

Če na kartomatu pride do napake pri zapisovanju dobroimetja ali mesečne vozovnice, to sporočite na številko 05 671 31 22  skupaj s podatkom o identifikacijski številki vaše kartice, ali nam pišite na piran@arriva.si.

NA AVTOBUSU

Validacija

VALIDATORVstop na avtobus je mogoč le pri prvih vratih pri vozniku. Vožnjo z mestnim avtobusom plačamo takoj po vstopu z validacijo enotne mestne kartice. Na vsakem avtobusu je en validator, ki se nahaja pri vozniku in je namenjen plačevanju vožnje za eno ali več oseb z isto kartico in plačilu z mobilnim telefonom.

Za validacijo uporabnik enotno mestno kartico prisloni k validatorju, k znaku roke, ki drži kartico. Validirati se je treba ob vsakem vstopu na avtobus, tudi ob prestopu. Validirati se morajo tudi uporabniki brezplačnih vozovnic.


Validacija vrednostne kartice

Ob validaciji sistem od dobroimetja odšteje trenutno veljavni znesek za plačilo enkratne vožnje. Izpiše se vrednost odštetega zneska in vrednost preostalega dobroimetja. Če v roku 30 minut prestopite na drug avtobus, enotno mestno kartico ponovno prislonite k validatorju, sistem pa vožnjo le zabeleži. Pri tem se na validatorju izpiše PRESTOP. Ponovno se izpiše stanje na kartici, dodatni znesek se ne odšteje od dobroimetja.


Validacija terminske kartice

Ob validaciji terminske kartice bo sistem najprej preveril, ali je na kartici naložena veljavna mesečna vozovnica. Če je, bo sistem upošteval ta način plačila in s kartice ne bo trgal dobroimetja. Mesečna vozovnica na enotni mestni kartici velja od 1. dne v tekočem mesecu do vključno 1. delovnega dne v naslednjem mesecu. Če bo sistem zaznal, da na kartici ni veljavne mesečne vozovnice, bo odštel trenutno veljavni znesek za plačilo enkratne vožnje z možnostjo prestopanja v roku 30 minut.

Če po validaciji kartico ponovno prislonite k validatorju na istem avtobusu, se na zaslonu izpiše ŽE VALIDIRANA. Ponovno se izpiše tudi stanje na kartici.

Zvočni in svetlobni signali validatorja

 • ZELENA KLJUKICA – uspešna validacija je potrjena z zvočnim signalom in zeleno kljukico levo zgoraj. Oba signala se aktivirata tudi ob validaciji pri prestopu.
 • RUMENA UTRIPAJOČA LUČKA – rumena utripajoča lučka na sredini pomeni, da sistem deluje in čaka na validacijo.
 • RDEČ KRIŽEC – na neveljavno kartico opozorita rdeč križec desno zgoraj in zvočni signal.
 • RDEČA LUČKA – rdeča lučka na sredini opozarja na napako ali okvaro sistema.

PLAČILO Z MONETO

V novem sistemu je možno plačilo vožnje tudi z mobilnim telefonom. Ta način plačila ne omogoča brezplačnega prestopanja v roku 30 minut. Informacije o vklopustoritve Moneta se nahajajo na www.moneta.si, storitev pa podpirajo mobilni operaterji Telekom, Si.mobil in Debitel.


Na avtobusu
 za tovrstno plačilo pokličemo standardno številko za plačevanje z Moneto 1899, nato pa telefon približamo validatorju, ki se nahaja pri vozniku. Ta način plačila ne omogoča brezplačnega prestopanja in tudi ne plačila vožnje za več oseb.


Na kartomatu
 sledimo navodilom na zaslonu, plačilo z Moneto se izvede s klicem na številko 180 in prislonitvijo mobilnega telefona k čitalniku in zapisovalniku.

Za pomoč smo vam na voljo na telefonski številki 05 671 31 22.

NADZOR NAD PLAČILOM IN VELJAVNOSTJO KARTIC

Nadzor na mestnih avtobusih opredeljujeta dokument Pravilnik o notranji kontroli družb skupine Arriva Slovenija.

Obveznost uporabnika – potnika je, da si pred vstopom v vozilo kupi vozovnico za prevoz z mestnim linijskim prevozom potnikov in vozovnico validira pri vstopu v vozilo.

Nadzor plačila voznine se izvaja ob vstopu potnikov v avtobus, izvajajo ga vozniki in kontrolorji koncesionarja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Nadzor veljavnosti vozovnic in kartic se izvaja tudi med vožnjo. Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na zahtevo kontrolorja Arrive le-temu izročiti kartico v elektronski pregled plačila voznine, pri čemer se je na njihovo zahtevo dolžan izkazati z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potnik v vozilu, ki nima vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja Arrive. Potniku v vozilu, ki ima neveljavno vozovnico, ali se ne izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko, kontrolor Arrive odvzame kartico.

Nadzor plačila vožnje z mobilnim telefonom izvaja kontrolor Arrive tako, da potnik na zahtevo kontrolorja pokliče na telefonsko številko 1899 in svoj GSM aparat prisloni na kontrolorjev terminal, kjer se opravi potrditev plačila voznine in se le ta izpiše na kontrolorjevem terminalu. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali ne pristane na kontrolo plačila vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca. Šteje se, da potnik nima vozovnice, če se sklicuje na nedelovanje mobilnega telefona ob kontroli plačila vožnje.

Uporabniki terminskih kartic, ki se glasijo na ime, se morajo ob kontroli na avtobusu na zahtevo kontrolorja Arrive izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, kolesarski izpit, indeks, dijaška ali študentska izkaznica).

Uporabnik – potnik, ki ob vstopu v vozilo ne validira enotne mestne kartice, kartice ne pokaže kontrolorju Arrive ali ne pove številke vozovnice, se kaznuje z globo 40 €.

Prevoznik ne povrne škode za odvzeto enotno mestno kartico z naloženo vozovnico. Strošek ponovne izdaje odvzete enotne mestne kartice znaša dodatnih 50 €.