Kurjerca nima vnaprej začrtane trase. Vozi po vseh večjih in lažje prevoznih ulicah, na koncu katerih so urejena obračališča. Območje izvajanja prevozov je omejeno z obodnimi cestami (Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje, Severna obvoznica in Vojkovo nabrežje), kar pomeni, da se prevozi na klic izven tega območja ne izvajajo. Izjemoma se obratovalni režim izvajanja prevozov na klic lahko prilagodi, bodisi zaradi prireditev v mestnem središču bodisi zaradi del na območju trase.

Po ulicah in trgih starega mestnega jedra Kopra se lahko brezplačno peljete s Kurjerco, manjšim vozilom na električni pogon, ki je prvenstveno namenjeno prebivalkam in prebivalcem mestnega jedra, zlasti starejšim in gibalno oviranim, ki težje dostopajo do doma in javnih storitev. Uporabljajo ga lahko tudi drugi občani in obiskovalci, ki se z njim veliko lažje in hitreje premikajo po mestni peš coni.

Območje in urnik izvajanja prevozov

Kurjerca nima vnaprej začrtane trase. Vozi po vseh večjih in lažje prevoznih ulicah, na koncu katerih so urejena obračališča. Območje izvajanja prevozov je omejeno z obodnimi cestami (Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje, Severna obvoznica in Vojkovo nabrežje), kar pomeni, da se prevozi na klic izven tega območja ne izvajajo. Izjemoma se obratovalni režim izvajanja prevozov na klic lahko prilagodi, bodisi zaradi prireditev v mestnem središču bodisi zaradi del na območju trase.

Z odprtjem Parkirne hiše Sonce je občina razširila območje brezplačnih voženj na klic s Kurjercami.

S Kurjerco se lahko peljete vse dni v letu in sicer od 8. do 18. ure, poleti (junij-september) pa od 8. do 21. ure. Čas in relacija vožnje sta prilagodljiva in se oblikujeta glede na potrebo potnika.

Kurjerca nima vnaprej začrtane trase. Vozi po vseh večjih in lažje prevoznih ulicah, na koncu katerih so urejena obračališča. Območje izvajanja prevozov je omejeno z obodnimi cestami (Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje, Severna obvoznica in Vojkovo nabrežje), kar pomeni, da se prevozi na klic izven tega območja ne izvajajo. Izjemoma se obratovalni režim izvajanja prevozov na klic lahko prilagodi, bodisi zaradi prireditev v mestnem središču bodisi zaradi del na območju trase.

Način uporabe prevozov

Vstop in izstop je mogoč kjer koli, uporabniki lahko z dvigom roke Kurjerco ustavijo kar med vožnjo oziroma si prevoz zagotovijo s klicem na številko +386 51 488 000. Vožnja je za vse uporabnike brezplačna.

Značilnosti vozila na klic

V Kopru se prevozi na klic izvajajo s tremi vozili na električni pogon kategorije N1, v katerih je prostora za šest oseb in voznika. Vozila so zaprta ter prilagojena za prevoz starejših in invalidnih oseb, vanje je možno naložiti invalidski oziroma otroški voziček širine do 65 cm. Opremljena so z električnimi drsnimi potniškimi vrati, ki jih odpira voznik iz kabine, kar je zelo pomembno zaradi varnosti potnikov pri vstopu in izstopu.

Največja dovoljena hitrost vožnje je 40 km/h, njihov domet z enim polnjenjem pa vsaj 90 kilometrov. Vsa vozila imajo možnost rekuperacije energije pri zaviranju in vožnji navzdol.

Prevoz prtljage

Potniki se lahko v Kurjerci prevažajo skupaj s svojo ročno prtljago, ki je manjših dimenzij in ne tehta več kot 10 kg (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi). Voznik sme zavrniti prevoz ročne prtljage, če oceni, da prtljaga ni primerna. Prevoz ročne in osebne prtljage oziroma invalidskega in otroškega vozička je brezplačen.

Arriva Slovenija

 

Datoteke za prenos