Obveščamo vas, da bo v sredo 28. 11. 2018 in vsak vikend (petek, sobota, nedelja, praznik) do 13. 1. 2019, med 17.00 in 22.00 uro, zaradi javne prireditve v  sklopu Čudolandije spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper na linijah 6, 7 in 8. Avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato za pristajanje potniških ladij.

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij 6, 7, in 8 mestnega prometa Koper

Obveščamo vas, da bo v sredo 28. 11. 2018 in vsak vikend (petek, sobota, nedelja, praznik) do 13. 1. 2019, med 17.00 in 22.00 uro, zaradi javne prireditve v  sklopu Čudolandije spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper na linijah 6, 7 in 8. Avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato za pristajanje potniških ladij.

 

  • Linija 6 v odhodu iz Markovca vozi do postajališča Zeleni park-Banka, po Ferrarski na potniški terminal

 

  • Linija 7 v odhodu iz Kraljeve (Rozmanove) vozi do postajališča Zeleni park – Banka, po Ferrarski na potniški terminal

 

  • Linija 8 v odhodu iz Olma vozi do postajališča Banka I in po Ferrarski na potniški terminal.

 

 

Hvala za razumevanje.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 


 

AVVISO

Si avvisa la gentile clientela che da mercoledì 28.11.2018 ed ogni fine settimana (venerdì, sabato, domenica, festivo) sino al 13.1.2019, tra le ore 17.00 e le 22.00, verranno modificate le linee urbane n. 6, 7 e 8 di Capodistria per l’organizzazione dell’evento pubblico nell’ambito di Čudolandija.

 

La fermata dell’autobus Terminal passeggeri Potniški terminal verrà spostata sulla piattaforma per l’attracco delle navi passeggere. 

 

  • La linea 6 in partenza da Markovec viaggia sino ala fermata Zeleni park-Banka, procede sulla  Ferrarska sino al terminal passeggeri
  • La liena 7 in partenza da Kraljeva  (Rozmanova) viaggia sino alla fermata Zeleni park-Banka, procede sulla  Ferrarska sino al terminal passeggeri

 

  • La linea 8 in partenza da Olmo viaggia sino alla fermata Banca I, procede sulla Ferrarska sino al terminal passeggeri

 

 

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.