S 25. junijem, ob sobotah, nedeljah in praznikih, uvajamo novo avtobusno povezavo med Škofjo Loko, Soriško planino in Bohinjem. Linija bo vozila od 25. 6. do 31. 8. 2020.

Nova avtobusna povezava med Škofjo Loko, Soriško planino in Bohinjem

S 25. junijem, ob sobotah, nedeljah in praznikih, uvajamo novo avtobusno povezavo med Škofjo Loko, Soriško planino in Bohinjem. Linija bo vozila od 25. 6. do 31. 8. 2020.

Odhoda iz Škofje Loke preko Soriške Planine v Bohinj sta ob 7:00  in 15.00 uri.

Iz Bohinja na Soriško planino avtobus pelje ob 9.00 uri, povratek iz Bohinja je ob 18.20.

Podrobni vozni red najdete spodaj in v iskalniku spletnih voznih redov:

1 2 SMER POSTAJE, SMER 3 4 5
SONEP1 SONEP1 Odhod POSTAJALIŠČA Prihod SONEP1 SONEP1 SONEP1
07:00 15:00 Škofja Loka 13:57 19:58
07:02 15:02 Škofja Loka St.Loka 13:55 19:56
07:03 15:03 Trnje 13:54 19:55
07:08 15:08 Praprotno/Selščici 13:49 19:50
07:09 15:09 Na Luši K 13:48 19:49
07:10 15:10 Bukovica/Selščici 13:47 19:48
07:11 15:11 Ševlje K 13:46 19:47
07:14 15:14 Dolenja vas pri Želez. 13:43 19:44
07:17 15:17 Selca 13:40 19:41
07:19 15:19 Studeno/Želez. I 13:38 19:39
07:20 15:20 Studeno/Želez. 13:37 19:38
07:21 15:21 Železniki Češnjica 13:36 19:37
07:22 15:22 Železniki Domel 13:35 19:36
07:24 15:24 Železniki cerkev 13:33 19:34
07:25 15:25 Železniki Plavž 13:32 19:33
07:27 15:27 Jesenovec I 13:30 19:31
07:29 15:29 Jesenovec 13:28 19:29
07:31 15:31 Davški most 13:26 19:27
07:32 15:32 Zali Log 13:25 19:26
07:37 15:37 Podrošt 13:20 19:21
07:45 15:45 Sorica 13:12 19:13
07:48 15:48 Rotek 13:09 19:10
08:10 15:57 Soriška planina 09:39 13:00 19:01
08:25 16:12 Nemški Rovt 09:24 18:46
I 16:20 Bohinjska Bistrica ŽP/RS 09:16 I
08:33 16:21 Bohinjska Bistrica 09:15 18:38
08:35 16:23 Savica vas/village 09:13 18:36
08:36 16:24 Kamnje v Bohinju 09:12 18:35
08:38 16:26 Polje v Bohinju 09:10 18:33
08:39 16:27 Laški Rovt 09:09 18:32
08:40 16:28 Ribčev Laz 09:08 18:31
08:41 16:29 Bohinjsko jezero/lake 09:07 18:30
08:44 16:32 Pod Voglom 09:04 18:24
08:47 16:35 Vogel križišče/crossroad 09:01 18:21
08:48 16:36 Bohinj Ukanc 09:00 18:20

Arriva linijo uvaja na predlog Javnega zavoda Ratitovec in Turizma Bohinj v sodelovanju s pristojnim ministrstvom.

Vabljeni z nami po nova doživetja.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija