Družbena odgovornost

Področij, na katerih deluje skupina Arriva kot družbeno odgovorno podjetje, je veliko, saj se Arriva zaveda vpetosti v družbeno in naravno okolje. Zato spodbuja gospodarski, socialni in družbeni razvoj vsakega lokalnega okolja, v katerem deluje, ustvarja širše gospodarske in družbene učinke, oblikuje prijazna in urejena okolja za potnike in zaposlene ter povečuje kakovost ponudbe storitev. Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin in drugih naravnih virov.

V Arrivi verjamemo, da poslovni uspeh podjetja temelji na ekonomski racionalnosti, uravnoteženem razvoju in vpetosti v naravno in družbeno okolje, in da družbena odgovornost pomeni ne le konkurenčno prednost, ampak enega od elementov nadaljnjega razvoja skupine Arriva.Področij, na katerih deluje skupina Arriva kot družbeno odgovorno podjetje, je veliko, saj se Arriva zaveda vpetosti v družbeno in naravno okolje. Zato spodbuja gospodarski, socialni in družbeni razvoj vsakega lokalnega okolja, v katerem deluje, ustvarja širše gospodarske in družbene učinke, oblikuje prijazna in urejena okolja za potnike in zaposlene ter povečuje kakovost ponudbe storitev. Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin in drugih naravnih virov.