Splošne enotne IJPP vozovnice

Enkratne, dnevne, 3-dnevne, tedenske, mesečne in letne enotne IJPP vozovnice ti na izbrani relaciji omogočajo prevoz tako z avtobusom kot z vlakom. Na voljo so vam tudi ugodne vikend in družinske IJPP vozovnice.

Enkratna enotna vozovnica

 • Enkratna enotna vozovnica je enosmerna vozovnica, ki omogoča eno vožnjo na relaciji, za katero je bila izdana, do cene 13 EUR. Vozovnica za 13 EUR pa omogoča vožnjo na celotnem območju Slovenije.
 • Nakup je možen na IJPP kartico, do 30 dni vnaprej za točno določen dan.
 • Veljavnost: od 00:00 do 23:59 na dan, za katerega je bila prodana. Aktivni čas veljavnosti enkratne vozovnice se začne ob prvi validaciji in je odvisen od razdalje potovanja: na razdalji do 50 km je časovna veljavnost vozovnice 120 minut, na razdalji do 150 km je veljavnost 300 minut, in na razdalji nad 150 km 600 minut.

Dnevna enotna vozovnica

 • Dnevna enotna vozovnica je dvosmerna vozovnica, ki omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, do cene 15 EUR. Vozovnica za 15 EUR pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije.
 • Nakup je možen na IJPP kartico, do 30 dni vnaprej za točno določen dan.
 • Velja en dan od 00:00 do 23:59. Zadnja dovoljena validacija je ob 23:59.

Tridnevna enotna vozovnica IJPP

 • Tridnevna vozovnica je dvosmerna vozovnica, ki omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, do cene 20 EUR (relacijska vozovnica).
 • Vozovnica za 20 EUR pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije (vozovnica Slovenija).
 • Velja tri dni, od prvega dne veljavnosti od 00:00 do tretjega dne veljavnosti do 23:59.

Tedenska enotna vozovnica IJPP

 • Tedenska vozovnica je dvosmerna vozovnica, ki omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, do cene 30 EUR (relacijska vozovnica).
 • Vozovnica za 30 EUR pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije (vozovnica Slovenija).
 • Velja od ponedeljka od 00:00 do nedelje 23:59. Zadnja dovoljena validacija je v nedeljo ob 23:59.
 • Nakup je možen 30 dni vnaprej, vozovnica se prodaja za točno določen teden.

Mesečna imenska in neimenska vozovnica IJPP

 • Tudi pri mesečni vozovnici je določena zgornja meja cene vozovnice, do katere potnik lahko uporablja le relacijo, za katero je bila izdana. Ko cena mesečne vozovnice doseže maksimalno ceno vozovnice, potnik pridobi mesečno vozovnico, ki jo lahko uporablja na celotnem območju Slovenije.
 • Mesečna vozovnica je lahko imenska ali neimenska. Imenska vozovnica je vezana na točno določeno osebo, medtem ko je neimenska vozovnica prenosljiva.
 • Gre za dvosmerno vozovnico, ki je lahko relacijska (do 20 km) ali vozovnica Slovenija (vse relacije nad 20 km). Relacijske vozovnice veljajo za relacijo, za katero je bila izdana (npr. Ljubljana – Vrhnika). Vozovnica Slovenija (vozovnica nad 20 km) pa velja za neomejeno število voženj na območju Slovenije.
 • Veljavnost: velja za mesec, za katerega je bila izdana, in omogoča neomejeno število voženj od prvega dne meseca za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca.

Letna imenska in neimenska vozovnica IJPP

 • Tudi pri letni vozovnici je določena zgornja meja cene vozovnice, do katere potnik lahko uporablja le relacijo, za katero je bila izdana. Ko cena letne vozovnice doseže maksimalno ceno vozovnice, potnik pridobi letno vozovnico, ki jo lahko uporablja na celotnem območju Slovenije.
 • Relacijske vozovnice veljajo za relacijo, za katero je bila izdana (npr. Ljubljana – Medvode).
 • Veljavnost: velja za leto, za katerega je bila izdana, in omogoča neomejeno število voženj od prvega do zadnjega dne veljavnosti.
 • Vozovnica Slovenija (vozovnica nad 20 km) velja za neomejeno število voženj na območju Slovenije.
 • Letna vozovnica je lahko imenska ali neimenska. Imenska vozovnica je vezana na točno določeno osebo, medtem ko je neimenska vozovnica prenosljiva. Gre za dvosmerno vozovnico, ki je lahko relacijska (do 20 km) ali
  vozovnica Slovenija (vse relacije nad 20 km).

Enotna IJPP vozovnica za otroke

Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti se vozijo brezplačno.

Otroci od 6. do dopolnjenega 15. leta starosti, kadar niso upravičeni do subvencioniranega prevoza, potujejo s 50-odstotnim popustom na ceno enotnih vozovnic IJPP.

Vozovnica se lahko izda na imensko ali neimensko kartico, ki omogoča nakup:

 • splošnih enkratnih in dnevnih, tridnevnih, tedenskih, mesečnih in letnih s 50-odstotnim popustom.

Vikend in družinske vozovnice

Za posameznike velja 75 % popust na redne cene enotnih vozovnic med vikendi in ob praznikih. Cena enkratne vikend vozovnice in dnevne vikend vozovnice s popustom, ni nižja od cene vozovnice, ki velja za razdaljo do 5 km, to je 1,3 evra.

Enkratna vikend vozovnica IJPP

 • Enkratna vikend vozovnica je enosmerna vozovnica za izbrano relacijo.
 • Možen je nakup do 30 dni vnaprej za točno določen dan.
 • Velja ob sobotah, nedeljah in praznikih v RS, od 00:00 do 23:59, za dan, za katerega je bila prodana. Aktivni čas veljavnosti enkratne vozovnice se šteje od prve validacije in je odvisen od razdalje potovanja: na razdalji do 50 km je časovna veljavnost vozovnice 120 minut, na razdalji do 150 km je veljavnost 300 minut in na razdalji nad 150 km 600 minut.

Dnevna vikend vozovnica IJPP

 • Dnevna vikend vozovnica je dvosmerna vozovnica, ki omogoča neomejeno število voženj na izbrani relaciji v istem dnevu.
 • Možen je nakup do 30 dni vnaprej za točno določen dan.
 • Velja na dan nakupa od 00:00 do 23:59 ob sobotah, nedeljah ali praznikih.

Družinska vikend vozovnica

 • Vozovnica omogoča družinam oz. skupinam potnikov do 5 (Družina 5) oz. do 10 oseb (Družina 10), med katerimi je vsaj en otrok v starosti do dopolnjenega 15. leta, neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju petih zaporednih dni.
 • Ob delovnikih od ponedeljka do petka (razen v primeru praznikov) ponudba ne velja.
 • Cena vozovnice je 15 EUR za skupine do pet oseb in 30 EUR za skupine do 10 oseb.
 • Pogoji za izdajo: skupaj mora potovati najmanj ena oseba, starejša od 15 let, in en otrok do starosti 15 let.

SPLETNI NAKUP SPLOŠNIH ENOTNIH IJPP VOZOVNIC

Enostaven in varen nakupi enkratne, dnevne, 3-dnevne, tedenske, mesečne in letne vozovnice ter subvencioniranih IJPP vozovnic za dijake in študente: https://ijpp.arriva.si/

> NAVODILA ZA SPLETNI NAKUP