Brezplačna IJPP voznica za upokojence in ostale kategorije upravičencev

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let lahko brezplačno koristijo medkrajevni potniški promet po Sloveniji in prevoze v mestnih prometih v Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah, v Kopru, Kranj in Novem mestu. Vlogo za vozovnico oddajo na IJPP prodajnih mestih.

S 1. julijem 2020 so bile uvedene brezplačne vozovnice Slovenija v medkrajevnem javnem potniškem prometu, ki jih lahko koristijo:

 • upokojenci,
 • imetniki invalidske evropske kartice,
 • vojni veterani in
 • starejši od 65 let.

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Vozovnice uporabnikom omogočajo prevoz z avtobusi in vlaki v medkrajevnem potniškem prometu po Sloveniji ter z avtobusu v mestnih prometih v Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah, v Kopru, Kranj in Novem mestu.

Pridobitev brezplačne vozovnice:

 1. Upravičenci izpolnijo predpisano VLOGO oziroma OBRAZEC.
 2. Poleg izpolnjene vloge upravičenci na prodajnem mestu predložijo tudi:
  • osebni dokument,
  • izkaznico vojnega veterana oziroma
  • evropsko kartico ugodnosti za invalide.
 3. Upravičenci vlogo oddajo na IJPP prodajnem mestu in plačajo 3,00 EUR za kartico (nosilec vozovnice).

SEZNAM IJPP PRODAJNIH MEST