Vozovnice

Vozovnice

                                            

Kartice

Vozovnice

Potnik je praviloma dolžan kupiti vozovnico v predprodaji na avtobusnih postajah in postajališčih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana. V predprodaji lahko kupi potnik vozovnico in rezervacijo za sedež največ za 30 dni vnaprej.

Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje in jo pokazati na zahtevo voznega osebja ali kontrolorja. Potnik, ki ima vozovnico “na vpogled” jo mora pokazati brez zahteve pri vstopu v avtobus ( brezkontaktne elektronske kartice, so veljavne šele takrat, ko se aktivirajo in registrirajo –  so približane čitalnemu terminalu, ki je nameščen  pri vstopu v avtobus.), med vožnjo pa na zahtevo voznega osebja ali kontrolorja.

Prevozna cena za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu se zaračunava po veljavnem ceniku. Plačilno sredstvo za nakup vozovnice in prtljažnice je gotovina.

 

Veljavnost                                          

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMesečna vozovnica velja v obdobju in na relaciji na kateri je izdana, vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, za več prevozov dnevno. Mesečna vozovnica velja ne le v mesecu za katerega je izdana, pač pa tudi prvi delovni dan v prihodnjem mesecu.

Brezkontaktna elektronska kartica je veljavni prevozni izkaz, ko je registrirana – približana čitalnemu terminalu, ki je nameščen pri vstopnih vratih.

 

Vračilo

Uporabnik prevoza lahko vozovnico zaradi spremembe kraja bivanja, šolanja ipd. (kar dokazuje z ustreznimi dokazili) vrne ali zamenja. Neporabljeni znesek voznine se mu vrne po ceni, ki je veljala ob nakupu, pri čemer se obresti ne obračunajo, upošteva pa se tudi način plačila vozovnice. Uporabnik lahko za čas, ko zaradi bolezni oz. drugih objektivnih razlogov ne bo uporabljal avtobusnih prevozov, ob predložitvi ustreznih dokazil, vozovnico deponira. Neizkoriščena voznina se mu povrne z dnem, ko je bila vozovnica deponirana pri prevozniku. Zahtevku za minulo obdobje se ugodi ob predložitvi zdravniških potrdil. Vrne se neizrabljen del voznine po evidenci prevoznika.

                                         

Preklic

Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko uporabnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora lastnik vozovnice (za mladoletne osebe pa njihovi starši oz. skrbniki) podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z lažnim preklicem. Uporabniku se zaračuna vrednost vozovnice na relaciji za katero je izdana od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zamudne obresti po zakonski obrestni meri. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah veljavnih na dan preklica vozovnice za kategorijo uporabnika, ki je neupravičeno uporabljal vozovnico. Če se ugotovi, da kdo od potnikov uporablja preklicano (najdeno, ukradeno ipd.) vozovnico, je ta dolžan plačati vrednost vozovnice (na relaciji za katero je izdana) od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zamudne obresti po zakonski obrestni meri. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah veljavnih na dan preklica za kategorijo uporabnika, ki je vozovnico zlorabil.
Stroške preklica in izdaje dvojnika plača uporabnik vozovnice po veljavnem ceniku. Poškodovana oz. delno uničena vozovnica (čip kartica) se deponira pri prevozniku, uporabniku se izda nova. Če je čip kartica poškodovana oz. uničena zaradi malomarne uporabe, stroški izdaje nove bremenijo uporabnika.
Lastnik (za mladoletne pa njihovi starši oz. skrbniki) vozovnico prekliče osebno na prodajnem mestu.

                                        

Zloraba

Do zlorabe vozovnice pride, če jo uporablja druga oseba, če se uporablja na drugi liniji, če se uporablja čeprav je časovno obdobje za katerega je izdana, že poteklo oz. se še ni začelo, če se enosmerna vozovnica uporablja v napačni smeri in če vozovnica ni registrirana na potniškem terminalu. V primeru zlorabe vozovnice se kršitelju zaračuna petkratna doplačilna voznina na relaciji, navedeni na vozovnici. Če uporabnik doplačilne voznine ne plača na mestu ugotovitve, se mu vozovnica odvzame. Ko uporabnik plača doplačilno voznino, se mu odvzeta vozovnica vrne. Prevoznik nikakor ne odgovarja za morebitne nastale stroške v času odvzema vozovnice. Če potnik noče izročiti vozovnice, se le-ta po nalogu pristojnega kontrolorja označi kot odvzeta – zlorabljena do trenutka plačila doplačilne voznine. V tem času je vozovnica neveljavna in je ni mogoče uporabljati kot veljavni prevozni dokument.

Obvestilo za dijake in študente

thumb5 (3)

Dragi dijaki in študenti, spoštovani starši,veseli nas, da ste se tudi letos odločili za nakup subvencionirane vozovnice IJPP, ki vam zagotavlja varnen, zanesljiv in ugoden način potovanja  do kraja šolanja in nazaj domov.

V ponedeljek, 29. avgusta 2016, se za dijake in udeležence izobraževanja odraslih začenja predprodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic in subvencioniranih vozovnic za 10 voženj na mesec za šolsko leto 2016/2017. V okviru uvedbe projekta enotne vozovnice IJPP lahko upravičenci od 1. 9. 2016 naprej za pot v šolo in nazaj kot produkt IJPP uporabljajo subvencionirano vozovnico IJPP. Dijaki lahko za pridobitev subvencionirane vozovnice IJPP do 31.10.2016 uporabijo obstoječo vlogo. Za hitrejši postopek izdaje vozovnice na prodajnem mestu upravljavec IJPP priporoča izpolnitev spletnega obrazca oziroma e – vloge.

Več informacij je na voljo na spodnjih povezavah:

 Subvencionirane vozovnice IJPP 2016/2017

E-vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

 Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Navodilu o izdaji in uporabi subvencionirane vozovnice IJPP

 Prodajna mesta IJPP

 

Vrste terminskih vozovnic

Skupina Arriva Slovenija ima v prometu (odvisno od področja delovanja) sledeče tipe terminskih vozovnic:

Neprenosne vozovnice:

– mesečne osnovne (delavske) vozovnice

– mesečne in letne dijaške/študentske vozovnice

– mesečne za starejše občane

Prenosne terminske vozovnice:

 letna

IJPP projekt:

– subvencionirane IJPP vozovnice za dijake in študente

Prodajna mesta

Nakup vozovnice?

thumb5-51

Nič lažjega. Eno od mnogih prodajnih mest po celi Sloveniji je gotovo tudi v vaši bližini.

Prodajna mesta skupine Arriva Slovenija