Videonadzor

OBVESTILO OBISKOVALCEM O IZVAJANJU VIDEONADZORA NA LOKACIJAH DRUŽBE ARRIVA d.o.o.

Družba Arriva d.o.o. izvaja videonadzor na naslednjih lokacijah (Mirka Vadnova 8, Kranj (spremljanje v živo zaradi omogočanja dostopa na lokacijo, videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), Meljska 97, Maribor (spremljanje v živo zaradi omogočanja dostopa na lokacijo, videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), Mlinska 28, Maribor, (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), Avtobusno postajališče Ptuj, Osojnikova 11, Ptuj (spremljanje v živo zaradi omogočanja dostopa na lokacijo, videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), Avtobusna postaja Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), Medičeva ulica 15, Novo mesto, (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), Perovo 30, Kamnik, (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), TP Alpetour, Ljubljanska cesta 82, Domžale, (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), AP Koper, Kolodvorska (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), parkirišče Škofja Loka Trata (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), Jesenice, Cesta maršala Tita 67 (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja), Tržič, parkirišče Mlaka (videonadzor za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja). Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene z obvestilom.

Videonadzor se izvaja na podlagi sklepa direktorja družbe in se izvaja z namenom, da se zagotovi varnost ljudi (naših zaposlenih in obiskovalcev) in premoženja ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v prostore.

Na podlagi videonadzora zbiramo sledeče osebne podatke:

  1. posnetek posameznika (slika, video),
  2. kraj posnetka,
  3. datum posnetka,
  4. čas vstopa in izstopa v prostore družbe,
  5. čas gibanja v nadzorovanem območju.

 

Z video nadzorom zbrani osebni podatki se hranijo v skladu z ZVOP-2, vendar največ 6 mesecev. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo.

Kot posameznik lahko uveljavljate več pravic, zlasti pravico, da od nas zahtevate dostop do svojih podatkov (posnetek). Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevek pošljete na e-poštni naslov: dpo@arriva.si.

Posnetke pridobljene na podlagi video nadzora lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primerih, ko za to obstaja utemeljena pravna podlaga (za razrešitev nepojasnjenih dogodkov, ki ogrožajo ali so ogrozili varnost naših zaposlenih, obiskovalcev ali našega premoženja). Posnetki se lahko posredujejo pristojnim državnim organom v preiskovalnih ali drugih postopkih, če za to izkažejo pravno podlago.

 

Kranj, 27. 1. 2023