Kranj ��P Kranj AP
Odhodna postaja: Kranj ��P
Prihodna postaja: Kranj AP
Datum odhoda: 10.10.2022
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.