Ptuj AP Videm pri Ptuju
Odhodna postaja: Ptuj AP
Prihodna postaja: Videm pri Ptuju
Datum odhoda: 22.02.2022
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.