Bled Ljubljana Tivoli
Odhodna postaja: Bled
Prihodna postaja: Ljubljana Tivoli
Datum odhoda:
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.