Zasip Bled
Odhodna postaja: Zasip
Prihodna postaja: Bled
Datum odhoda: 22.04.2022
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.