Bohinjsko jezero/lake Bled
Odhodna postaja: Bohinjsko jezero/lake
Prihodna postaja: Bled
Datum odhoda:
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.