Koper Izola
Odhodna postaja: Koper
Prihodna postaja: Izola
Datum odhoda: 01.01.2020
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.