Kamnik Terme Snovik
Odhodna postaja: Kamnik
Prihodna postaja: Terme Snovik
Datum odhoda: 25.05.2023
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.