Spoštovani partnerji,

Združitev podjetij – podjetje Arriva d.o.o.

Spoštovani partnerji,

obveščamo vas, da je dne 30. 9. 2022 prišlo do materialno pravne statusne spremembe družbe Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., in sicer se je družba pripojila k prevzemni družbi Arriva d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, matična številka: 5263433000 (v nadaljevanju: »Arriva«). S tem je družba Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. prenehala obstajati, Arriva pa je kot njena univerzalna pravna naslednica vstopa v njena pravna razmerja.

Posledično je vse pravice in obveznosti iz pogodb, ki ste jih sklenili z družbo Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. prevzela Arriva, pri čemer se kontaktna oseba na naši strani ni spremenila.

Podatki podjetja Arriva d.o.o.:

Ime podjetja:                                       Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Skrajšano ime podjetja:                    Arriva d.o.o.

Sedež:                                                    Kranj

Poslovni naslov:                                  Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Matična številka:                                5263433000

ID številka za DDV:                            SI31727077

TRR:                                                       0312 1100 0191 485 (SKB banka d.d.)

Prosimo vas, da pri našem medsebojnem poslovanju upoštevate navedeno spremembo in jo vnesete v svoje kontaktne in matične podatke ter upoštevate pri izdaji vaših dokumentov od 1. oktobra 2022 naprej.

Sočasno vas obveščamo, da je družba Arriva d.o.o. sprejela sklep, da bo od 1. 10. 2022 naprej poslovala brez žiga, zato dokumenti in pogodbe, izdane in podpisane z naše strani, ne bodo več nosile žiga družbe.

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami.

Arriva d.o.o.