1.12.2023: POSODOBITEV: Zaradi zapore državne ceste spremenjeno izvajanje javnega prometa na relaciji »Ruše–Fala grad«

Zaradi zapore državne ceste spremenjeno izvajanje javnega prometa na relaciji »Ruše–Fala grad«

1.12.2023: POSODOBITEV: Zaradi zapore državne ceste spremenjeno izvajanje javnega prometa na relaciji »Ruše–Fala grad«

Spoštovani potniki,

na relaciji »Ruše – Fala grad« bo zaradi rekonstrukcije mostu čez hudournik pri Fali prišlo do zapore državne ceste R3-705/1432 Ruše – Puščava. Skupen čas zapore je predviden med 27.11.2023 in 30.10.2024. Obvoz bo urejen po regionalni cesti R2-435/1439 Ruše – Selnica in po glavni cesti G1-1/0245 Ruta – Maribor ter po regionalni cesti R3-701/1270 Ruta-Pesek.

Zaradi obvoza bo na linijah Lovrenc na Pohorju – Maribor prišlo do izpada postajališč:

Kumen, Jodl Činžat, Fala grad in Smolnik obračališče

Izjemoma so postajališča Kumen, Jodl Činžat in Fala grad aktivna pri vožnjah:

05:55 – Lovrenc na Pohorju – Fala Grad

06:20 – Fala grad – Lovrenc na Pohorju

06:15 – Maribor –Ruše ŠC-Ruše – VIA SELNICA – Fala grad – Lovrenc na Pohorju

07:35 – Smolnik obračališče – Jodl Činžat

12:30 – Maribor – Ruše – Smolnik obračališče – Kumen

13:15 – Lovrenc na Pohorju-Fala grad-VIA SELNICA-Smolnik viadukt-Maribor

Potniki se preusmerijo na postajališči »Puščava/Lovrencu« (pri cerkvi) in »Ruše/Smolniku viadukt«.

Vsem potnikom se zaradi morebitnih nevšečnosti opravičujemo.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Arriva Slovenija