Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Predstavitev KS in TD MOK« dne 13. 5. 2023 (sobota) med 8.00 in 20.00 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper:

Zaradi prireditve spremenjeno izvajanje določenih linj mestnega prometa Koper (13.5.2023)

Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve »Predstavitev KS in TD MOK« dne 13. 5. 2023 (sobota) med 8.00 in 20.00 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper:

  • Linija štev. 6 Potniški t.-Markovec-Potniški t.
  • Linija štev. 7 Potniški t.-Kraljeva-Rozmanova-Potniški t.
  • Linija štev.8 Potniški t.-Rozmanova-Olmo-Potniški t. 

Odhod in prihod na vseh navedenih linijah se iz postajališča Potniški terminal prestavi na plato za pristajanje potniških ladij.

  • Linija štev. 9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP

Po prihodu avtobusa iz Žusterne na postajališče Zeleni park nadaljuje z vožnjo do postajališča Banka in po voznem redu za AP Koper. Pri tem izpade del linije na relaciji Zeleni park-Potniški terminal-Sv.Ana p.t.-Sv.Ana V.n.-Kosovelov trg-Banka.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki

662-5105 in 662-5102 v delavnem času služb.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

Vi avvisiamo che a causa della manifestazione, sabato 13.05.2023 dalle ore 8.00 alle 20.00 verrá cambiato il transito del traffico urbano e suburbano sui tratti:

  • Linea numero 6 Terminale passeggeri-Monte Marco-Terminale passeggeri
  • Linea numero 7 Terminale passeggeri-via Kralj-via Rozman-Terminale passeggeri
  • Linea numero 8 Terminale passeggeri-via Rozman-Olmo-Terminale passeggeri

La partenza e l’arrivo su tutte le linee elencate sono spostati dalla fermata Terminal passeggeri alla piattaforma per lo sbarco delle navi passeggeri.

  • Linea numero 9 Capodistria-Giustrena parcheggio-Terminale passeggeri-Capodistria

Quando l’autobus da Giusterna raggiunge la fermata di Parco Verde, prosegue fino alla fermata Banca e, secondo l’orario, fino a Capodistria autostazione. In questo caso viene cancellata la parte della linea sulla tratta Parco verde-Terminal passeggeri-Sant’Anna p.t.-Sant’Anna V.n.-Piazza Kosovel-Banca.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi al seguente numero di telefono +386 (0)5 662 50105 e +386 (0)5 662 5102 durante l’orario di lavoro.

Arriva Slovenija