Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje krožišča v Škofijah uvedena popolna zapora ceste v času od 28. 3. do predvidoma 30 .6. 2023.

Začasna ukinitev avtobusnega postajališča Škofije

Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje krožišča v Škofijah uvedena popolna zapora ceste v času od 28. 3. do predvidoma 30 .6. 2023.

V času popolne zapore se na mednarodnih linijah Piran-Koper-Trst ukine avtobusno postajališče Škofije (v naselju Škofije) v obeh smereh izvajanja linij (proti Trstu in proti Kopru). Nadomestnega postajališča ni, predlagamo vam da uporabljate postajališče Škofije meja.

Prosimo za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

 

Informiamo che a causa della costruzione della rotatoria a Škofije sarà introdotta una chiusura completa della strada dal 28/3 fino, si prevede, al 30/6/2023.

Durante la chiusura completa sulle linee internazionali Pirano–Capodistria–Trieste la fermata dell’autobus Škofije (nell’abitato di Škofije) sarà sospesa in entrambe le direzioni (verso Trieste e verso Capodistria). Non esiste una fermata alternativa: suggeriamo di utilizzare la fermata Škofije-confine.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi.

Arriva Slovenia