Obveščamo vas, da je v skladu z veljavnim Odlokom Vlade o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, od ponedeljka, 10. januarja 2022 naprej, v javnem avtobusnem prometu dovoljeno omejeno število potnikov.

Z javnim prevozom odslej ob pogoju PCT in zaščitno masko ter omejenim številom potnikov

Skupaj poskrbimo, da bo potovanje tudi v COVID-19 časih varno.

 

Obveščamo vas, da je v skladu z veljavnim Odlokom Vlade o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, od ponedeljka, 10. januarja 2022 naprej, v javnem avtobusnem prometu dovoljeno omejeno število potnikov.

Odlok Vlade določa tudi, da je uporaba javnega prevoza potnikov dovoljena le osebam, ki izvajalcu:

  • predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT in osebni dokument (izjema ostajajo otroci do 12. leta, osnovnošolci, dijaki) in
  • ob uporabi zaščitne maske.

Pravila Odloka veljajo pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih.

KAPACITETA

V avtobusnem potniškem prometu je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Prevoz se izvaja brez stojišč.

Potnike prosimo, da uporabljajo le dovoljene sedeže.

MESTNI PROMET

V avtobusih mestnega potniškega prometa potniki lahko stojijo na označenih stojiščih, med stoječimi potniki pa bo moral biti najmanj en meter razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

VSTOP/IZSTOP

Vstop potnikov je omogočen le pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

PREVOZ POTNIKOV Z NAJVEČ OSMIMI SEDEŽI POLEG VOZNIŠKEGA SEDEŽA

Pri prevozu potnikov, ki se izvaja z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

Potnike prosimo, naj spoštujejo sprejete ukrepe in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih potnikov ter voznika/voznice. Na avtobus naj ne vstopajo, če niso zdravi, upoštevajo naj higieno kašlja, spoštujejo varnostno razdaljo, nosijo zaščitno masko in se te ne dotikajo, si razkužijo roke pri vstopu in izstopu ter se med vožnjo dotikajo čim manj površin v avtobusu.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

INFOGRAFIKA – MEDKRAJEVNI PROMET

INFOGRAFIKA – MESTNI PROMET