Narcise trenutno cvetijo v srednjih nadmorskih legah, npr. v Javorniškem Rovtu in Planini pod Golico, na rovtih pod Golico, v nižjih legah (Plavški Rovt) je višek cvetenja že mimo. Na Golici se narcise šele odpirajo.

Ta vikend, 29. in 30. maj, do Planine pod Golico in Pristave z brezplačnim avtobusnim prevozom

Narcise trenutno cvetijo v srednjih nadmorskih legah, npr. v Javorniškem Rovtu in Planini pod Golico, na rovtih pod Golico, v nižjih legah (Plavški Rovt) je višek cvetenja že mimo. Na Golici se narcise šele odpirajo.

Z namenom umirjanja prometa in okolju prijaznejšega in brez skrbnejšega obiska narave, bo ob ta vikend 29. in 30. maja 2021 vzpostavljena brezplačna avtobusna linija na relacijah Jesenice–Planina pod Golico in Jesenice–Javorniški Rovt (Pristava).

VOZNI REDI Jesenice – Planina pod Golico – Jesenice – Pristava – Jesenice

Avtobus z zgoščenim voznim redom bo ustavljal na vseh postajališčih javnega potniškega prometa na svoji relaciji.

Še naprej bomo izvajali vse predpisane ukrepe, pomembne za varnost naših potnikov in zaposlenih, zato tudi potnike prosimo, da upoštevajo nekaj preprostih pravil.

Na avtobus vstopamo le, če smo zdravi, upoštevamo higieno kašlja, spoštujemo primerno medsebojno razdaljo, nosimo zaščitno masko in se te ne dotikamo, pri vstopu in izstopu si razkužimo roke ter se med vožnjo dotikamo čim manj površin v avtobusu. Prosimo vas, da uporabljate le dovoljene sedeže in označena stojišča.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija