Zaradi omejitve teže mostu čez potok Ložnica med naseljema Drumlažno in Ložnica je prišlo do preusmeritve avtobusnih linij. Linije, ki se izvajajo z manjšimi avtobusi se bodo izvajale nespremenjeno oz. po manjšem lokalnem obvozu. Odhodi, ki se izvajajo z velikimi avtobusi pa bodo delali obvoz preko Poljčan. Zaradi tega bo prišlo do več sprememb na širšem območju:

Spremenjeno izvajanje linij med naseljema Drumlažno in Ložnica – preusmeritve avtobusnih linij

Zaradi omejitve teže mostu čez potok Ložnica med naseljema Drumlažno in Ložnica je prišlo do preusmeritve avtobusnih linij. Linije, ki se izvajajo z manjšimi avtobusi se bodo izvajale nespremenjeno oz. po manjšem lokalnem obvozu. Odhodi, ki se izvajajo z velikimi avtobusi pa bodo delali obvoz preko Poljčan. Zaradi tega bo prišlo do več sprememb na širšem območju:

 1. Odhod ob 13:35 iz Makol za Slovensko Bistrico se spremeni na 13:30 in preusmeri preko Poljčan za Slovensko Bistrico.
 2. Odhod ob 9:20 iz Makol za Slovensko Bistrico se preusmeri preko Poljčan za Slovensko Bistrico.
 3. Odhodu ob 14:25 in 15:30 iz Slovenske Bistrice za Makole se spremeni trasa. Nova trasa je Slovenska Bistrica – Drumlažno – Laporje – Poljčane – Makole – Ložnica pri Mostečnem.
 4. Doda se vožnja ob 7:15 iz Drumlažnega za Slovensko Bistrico.
 5. Doda se odhod ob 6:50 iz Ložnice pri Makolah za Slovensko Bistrico, ki gre preko Makol in Poljčan.
 6. Odhod iz Makol za Poljčane ob 6:25 se spremeni na 6:10.
 7. Odhod iz Poljčan za Makole ob 6:40 se spremeni na 6:30.
 8. Odhoda ob 15:00 in 16:00 iz Makol se ukineta. Dodata se odhoda ob 15:20 in 16:25 iz Ložnice pri Mostečnem za Slovensko Bistrico po spremenjeni trasi. Nova trasa je Ložnica pri Mostečnem – Makole – Poljčane – Slovenska Bistrica.
 9. Ukine se odhod ob 6:40 na relaciji Slovenska Bistrica – Poljčane ŽP.
 10. Odhod ob 6:15 iz Slovenske Bistrice za Makole in povratek ob 7:00 se ukine.
 11. Odhod iz Makol za Poljčane ob 17:30 se ukine.
 12. Odhod iz Poljčan za Makole ob 17:45 se ukine.

Spremembe veljajo od 17. 9. 2020 do rekonstrukcije mostu.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija