Obveščamo vas, da bo v soboto in nedeljo 17. in 18.10.2020 popolna zapora Piranske ceste med krožiščem na Piranskem mostu in krožiščem pri tržnici. Zaradi spremenjenega izvajanja linij mestnega in primestnega (linija Koper-Piran-Koper) prometa bo prihajalo do manjših zamud v izvajanju linij.

Spremenjeno izvajanje avtobusnega prometa zaradi zapore Piranske ceste v Kopru

Obveščamo vas, da bo v soboto in nedeljo 17. in 18.10.2020 popolna zapora Piranske ceste med krožiščem na Piranskem mostu in krožiščem pri tržnici. Zaradi spremenjenega izvajanja linij mestnega in primestnega (linija Koper-Piran-Koper) prometa bo prihajalo do manjših zamud v izvajanju linij.

Linija MP štev. 4 Šalara-Olmo-Tržnica-Žusterna-Olmo-Šalara in štev. 9 Koper AP-Žusterna parkirišče-Potniški terminal-Koper AP v času zapore na relaciji Tržnica-Žusterna-Zeleni park (Tržnica) ne bosta obratovali. 

Na primestni liniji Koper-Izola-Piran-Koper bo avtobusno postajališče Mandrač izven uporabe.

Morebitne dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 662-5102 in 662-5103.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Vi informiamo che sabato e domenica 17. in 18.10.2020 è prevista la chiusura completa di Piranska cesta, tra la rotonda sul Ponte Piran e la rotonda del mercato. A causa delle modifiche delle linee urbane e suburbane (Capodistria-Pirano-Capodistria) si verificheranno piccoli ritardi rispetto al normale svolgimento dei servizi delle linee.

La linea MP n. 4 Salara-Olmo-Mercato-Giusterna-Olmo-Salara e la linea 9 Capodistria-Giusterna parcheggio-Terminale passeggeri-Capodistria non sarà in funzione durante la chiusura della linea Mercato-Giusterna-Zeleni park (Mercato). 

Sulla linea suburbana Capodistria-Isola-Pirano-Caopodistria, la fermata dell’autobus Mandrač sarà fuori servizio.

Per ulteriori informazioni, siete pregati di chiamare i numeri telefonici +386 5 662-5105 o +386 5 662-5103.

Arriva Slovenija