Obveščamo vas o spremembah pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa na območju Štajerske. Spremembe bodo uvedene, ko bo javni potniški avtobusni promet začel obratovati v polnem obsegu.

Spremembe pri obratovanju linij na območju Štajerske

Obveščamo vas o spremembah pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa na območju Štajerske. Spremembe bodo uvedene, ko bo javni potniški avtobusni promet začel obratovati v polnem obsegu.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Maribor

 1. Relacija Spodnja Gorica – Rogoza – Pohorski Dvor – Maribor

Obstoječ odhod iz Spodnje Gorice za Maribor ob 14:25 se spremeni na 14:20.

 1. Relacija Selnica ob Dravi– Ruše – Selnica ob Dravi

Ukineta se obstoječa odhoda ob 8:10 in 11:05 na krožni vožnji Selnice ob Dravi – Ruše – Selnica ob Dravi.

 1. Relacija Radlje ob Dravi -Selnica ob Dravi– Maribor

Doda se nov odhod ob 8:10 Selnice ob Dravi za Maribor.

Doda se nov odhod ob 11:05 iz Maribora za Selnico ob Dravi.

Ukine se odhod 14:00 iz Selnice ob Dravi za Maribor.

Obstoječ odhod iz Radelj ob Dravi za Maribor ob 14:25 se spremeni na 14:30.

Obstoječ odhod iz Maribora za Radlje ob Dravi ob 13:20 se podaljša do Fala HE.

 1. Relacija Zgornja Velka obračališče – Srebotje -Sladki Vrh-Šentilj– Maribor

Obstoječ odhod iz Zgornje Velke obračališče za Maribor ob 4:05 se spremeni na 4:00.

 1. Relacija Zgornja Kungota – Maribor

Obstoječa odhoda iz Maribora za Plač in Svečino ob 13:30 in 14:25 se skrajšata do Zgornje Kungote. V Zgornji Kungoti je organiziran PRESTOP na linijo Zgornja Kungota – Svečina – Plač ob 13:50 in 14:50.

Obstoječ odhod iz Zgornje Kungote za Svečino in Plač ob 15:25 se ukine.

Doda se odhod za Svečino, Plač in Jurij MP ob 14:50.

Obstoječa odhoda iz Zgornje Kungote za Svečino in Plač ob 13:30 in 14:20 se spremenita na 13:00 in 13:50.

Obstoječ odhod iz Maribora za Zgornjo Kungoto ob 12:20 se spremeni na 11:45.

Obstoječ odhod iz Maribora za Jurij MP ob 12:10 se spremeni na 12:35.

Obstoječ odhod iz Zgornje Kungote za Jurij MP ob 15:45 se ukine.

Obstoječ odhod iz Zgornje Kungote za Jurij MP ob 13:55 se spremeni na 13:30.

Obstoječ odhod iz Jurij MP za Maribor (preko Morskega jarka) ob 12:40 se spremeni na 13:10.

Obstoječ odhod iz Zgornje Kungote za Maribor (preko Morskega jarka) ob 13:30 se spremeni na 13:50.

Obstoječ odhod iz Zgornje Kungote za Maribor (preko Morskega jarka) ob 14:20 se ukine.

Obstoječ odhod iz Jurij MP za Maribor ob 15:55 se skrajša in prične v Gornji Kungoti ob 16:05.

Obstoječ odhod iz Maribora za Zgornjo Kungoto ob 13:10 se ukine.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Maribor (spremembe COVID)

 1. Relacija Maribor – Pernica – Lenart v Slovenskih Goricah

Ukine se odhod ob 5:30 iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Maribor.

Ukine se odhod ob 16:05 iz Maribora za Lenarta v Slovenskih Goricah.

 1. Relacija Maribor– Ruše – Smolnik obračališče

Ukine se (dodatni) odhod ob 6:05 iz Smolnik obračališče za Maribor.

Ukine se odhod ob 10:35 iz Smolnik obračališče za Maribor.

Ukine se odhod ob 9:15 iz Maribora za Smolnik obračališče.

 1. Relacija Maribor – Pesnica pri Mariboru – Šentilj v Slovenskih Goricah

Ukine se odhod ob 11:00 iz Šentilja v Slovenskih Goricah za Maribor.

Ukine se odhod ob 10:30 iz Maribora za Šentilj v Slovenskih Goricah.

Obstoječ odhod ob 14:10 se spremeni na 13:50, 15:10 se spremeni na 14:50 in 16:10 se spremeni na 15:50.

Obvestilo o spremembah v času šolskih počitnic – območje Maribor

 1. Relacija Radlje ob Dravi -Selnica ob Dravi– Maribor

Obstoječ odhod iz Radelj ob Dravi za Maribor ob 14:25 se spremeni na 14:30.

 1. Relacija Rogoza – Maribor

Obstoječ odhod iz Rogoze obračališče za Maribor ob 14:00 se spremeni na 14:10.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Slovenske Bistrice

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Šmartno na Pohorju

Ukine se odhod ob 5:30 iz Smrečna za Slovensko Bistrico.

Doda se nov odhod ob 15:55 iz Smrečna za Slovensko Bistrico.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Ptuj

 1. Relacija Ptuj – Šikole

Doda se novi odhod ob 5:40 iz smeri Ptuja za Šikole.

 1. Relacija Žetale – Ptuj

Doda se novi odhod ob 05:20 iz smeri Žetal za Ptuj. Obstoječ odhod ob 15:05 iz Žetal se podaljša do Ptuja. Odhod na relaciji Podlehnik za smer Žetale ob 15:25 se ukine. Obstoječ odhod ob 19:20 iz Ptuja za Žetale se prestavi na 19:30. Dodata se dva nova odhoda ob 14:10 in 22:20 iz smeri Ptuja za Žetale.

 1. Relacija Ptuj – Velika Varnica

Doda se nov odhod 05:20, 12:40, 21:30 iz smeri Velika Varnica za Ptuj in povratek ob 22:20 iz Ptuja za smer Velika Varnica. Obstoječ odhod ob 11:50 iz Velike Varnice za Ptuj se prestavi na 12:00.

 1. Relacija Majšperk Breg – Ptuj

Obstoječ odhod ob 21:20 iz Majšperk Brega se podaljša do Ptuja.

 1. Relacija Zavrč – Turški vrh – Ptuj

Doda se novi odhod ob 12:45 iz Turškega vrha za Ptuj in nova odhoda ob 15:00 in 21:10 iz Zavrča za Ptuj, ter povratek ob 22:20 iz Ptuja za Zavrč. Obstoječ odhod ob 15:25 iz Zavrča za Ptuj se prestavi na 15:00, ter se hkrati na odhodu na novo vključijo dodatna postajališča Turški vrh, Pestike ,Brezovec, Dolane.

 1. Relacija Sveti Tomaž – Ptuj

Doda se novi odhod ob 12:35 iz Sv. Tomaža za Ptuj.

 1. Relacija Formin – Ptuj

Obstoječ odhod ob 06:05 iz Formina za Ptuj se spremeni na 06:00.

 1. Relacija Ormož – Ptuj

Dodajo se novi odhodi iz Ormoža ob 05:15, 21:30 za Ptuj in povratni odhod iz Ptuja ob 22:20 za Ormož.

 1. Relacija Ormož – Podgorci – Ptuj

Doda se novi odhod iz Ormoža čez Podgorce za Ptuj ob 12:40 in povratni odhod iz Ptuja čez Podgorce za Ormož ob 13:30.

 1. Relacija Ormož – Ljutomer

Doda se nov odhod ob 11:10 iz Ormoža za Ljutomer in povratni odhod iz Ljutomera za Ormož ob 12:10. Obstoječi odhod ob 11:15 iz Ljutomera za Ormož se spremeni na 11:00.

 1. Relacija Ormož – Ljutomer

Doda se novi odhod ob 20:50 iz Ormoža za Središče ob Dravi in povratni odhod iz Središča ob Dravi ob 21:10.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Ptuj (spremembe COVID)

 1. Relacija Ptuj – Maribor

Dodajo se novi odhodi ob 07:55, 12:25, 14:20 iz Ptuja za Maribor in povratni odhodi iz Maribora za Ptuj ob 07:00, 08:40, 13:25. Obstoječi odhodi iz Zlatoličja ob 07:25, 08:35 in povratni odhodi iz Maribora za Zlatoličje ob 12:04, 13:04, 14:19 se ukinejo.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija