Zaradi rekonstrukcije državne ceste skozi trško jedro v Lovrencu na Pohorju bo prišlo s ponedeljkom, dne 8. 3. 2021, do spremembe izvajanja avtobusnih linij. Vse linije se bodo na relaciji Lovrenc na Pohorju pokopališče – Lovrenc na Pohorju trgovina (spodnji Mercator) preusmerile na Kovaško cesto in cesto Ob Radoljni.

Spremembe pri izvajanju avtobusnih linij na območju Lovrenca na Pohorju

Zaradi rekonstrukcije državne ceste skozi trško jedro v Lovrencu na Pohorju bo prišlo s ponedeljkom, dne 8. 3. 2021, do spremembe izvajanja avtobusnih linij. Vse linije se bodo na relaciji Lovrenc na Pohorju pokopališče – Lovrenc na Pohorju trgovina (spodnji Mercator) preusmerile na Kovaško cesto in cesto Ob Radoljni.

Nova začasna avtobusna postajališča bodo:

  • Lovrenc na Pohorju – Tovarna kos in srpov (pri parkirišču tovarne) – vozni red velja kot za AP – Lovrenc na Pohorju – Tovarna Kos,
  • Lovrenc na Pohorju – pri križišču Kovaške ceste in Vozniške poti (pri žagi) – vozni red velja kot za AP – Lovrenc na Pohorju – trgovina (spodnji Mercator),
  • Lovrenc na Pohorju – pri križišču ceste Ob Radoljni in ceste Pot Šercerjeve brigade (pri stari pekarni) – vozni red velja kot za AP – Lovrenc na Pohorju – GD,
  • Lovrenc na Pohorju – pri križišču ceste Ob Radoljni in Ceste vstaje (pri novem velikem križišču) – vozni red velja kot za AP – Lovrenc na Pohorju – pokopališče in AP – Lovrenc na Pohorju – ZD,

Do konca rekonstrukcije državne ceste bodo NEAKTIVNA oz. SE NE BODO UPORABLJALA naslednja avtobusna postajališča: Lovrenc na Pohorju – pokopališče, Lovrenc na Pohorju – ZD, Lovrenc na Pohorju – GD, Lovrenc na Pohorju – trgovina (spodnji Mercator) in Lovrenc na Pohorju – tovarna Kos. 

Uporabnike avtobusnih linij in ostale udeležence v prometu vljudno prosimo za razumevanje.

Arriva Slovenija