Zaradi zaključka gradbenih del v naselju Lovrenc na Pohorju bomo z dnem 11. 10. 2021 vse avtobusne prevoze začeli izvajati po obstoječi trasi (Lovrenc na Poh.pokop.–Lovrenc na Poh.ZD– Lovrenc na Poh.GD-Lovrenc na Poh.trg.-Lovrenc na Poh.Tov.kos).

POSODOBITEV: Spremembe pri izvajanju avtobusnih linij na območju Lovrenca na Pohorju

Zaradi zaključka gradbenih del v naselju Lovrenc na Pohorju bomo z dnem 11. 10. 2021 vse avtobusne prevoze začeli izvajati po obstoječi trasi (Lovrenc na Poh.pokop.–Lovrenc na Poh.ZD– Lovrenc na Poh.GD-Lovrenc na Poh.trg.-Lovrenc na Poh.Tov.kos).

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


Maribor, 4. 3. 2021

Zaradi rekonstrukcije državne ceste skozi trško jedro v Lovrencu na Pohorju bo prišlo s ponedeljkom, dne 8. 3. 2021, do spremembe izvajanja avtobusnih linij. Vse linije se bodo na relaciji Lovrenc na Pohorju pokopališče – Lovrenc na Pohorju trgovina (spodnji Mercator) preusmerile na Kovaško cesto in cesto Ob Radoljni.

Nova začasna avtobusna postajališča bodo:

  • Lovrenc na Pohorju – Tovarna kos in srpov (pri parkirišču tovarne) – vozni red velja kot za AP – Lovrenc na Pohorju – Tovarna Kos,
  • Lovrenc na Pohorju – pri križišču Kovaške ceste in Vozniške poti (pri žagi) – vozni red velja kot za AP – Lovrenc na Pohorju – trgovina (spodnji Mercator),
  • Lovrenc na Pohorju – pri križišču ceste Ob Radoljni in ceste Pot Šercerjeve brigade (pri stari pekarni) – vozni red velja kot za AP – Lovrenc na Pohorju – GD,
  • Lovrenc na Pohorju – pri križišču ceste Ob Radoljni in Ceste vstaje (pri novem velikem križišču) – vozni red velja kot za AP – Lovrenc na Pohorju – pokopališče in AP – Lovrenc na Pohorju – ZD,

Do konca rekonstrukcije državne ceste bodo NEAKTIVNA oz. SE NE BODO UPORABLJALA naslednja avtobusna postajališča: Lovrenc na Pohorju – pokopališče, Lovrenc na Pohorju – ZD, Lovrenc na Pohorju – GD, Lovrenc na Pohorju – trgovina (spodnji Mercator) in Lovrenc na Pohorju – tovarna Kos. 

Uporabnike avtobusnih linij in ostale udeležence v prometu vljudno prosimo za razumevanje.

Arriva Slovenija