Spoštovani,

Sprememba cen prevoznih storitev v mestnem prometu Kranj

Spoštovani,

z novim Sklepom o določitvi cen prevoznih storitev, ki je bil sprejet na Mestni občini Kranj, se s 1. 9. 2023 spreminjajo cene in pogoji veljavnosti vozovnic v mestnem prometu Kranj.

VRSTE VOZOVNIC CENA VOZOVNIC (EUR)
dnevna 1,00
mesečna 10,00
mesečna otroška vozovnica za otroke starejše od 6 let do dopolnjenega 15. leta starosti 5,00
letna 100,00
letna otroška vozovnica za otroke starejše od 6 let do dopolnjenega 15. leta starosti 50,00
uporaba čip kartice 5,00

VELJAVNOST VOZOVNIC

  • cene vozovnic so za vse uporabnike enake, razen v nadaljevanju navedenih posebnosti.
  • Vozovnice (dnevna, mesečna in letna) veljajo za vse linije mestnega potniškega prometa, za neomejeno število voženj,
  • mesečna vozovnica je veljavna od dne nakupa do zadnjega dne v mesecu, v katerem je bila kupljena
  • letna vozovnica je veljavna od dne nakupa do izteka zadnjega dne istega meseca v naslednjem koledarskem letu
  • mesečna in letna vozovnica sta izdani na ime in nista prenosljivi.
  • mesečno ali letno otroško vozovnico se lahko pridobi, če v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, uporabnik ni upravičen do subvencioniranega prevoza.

Vozovnice je možno kupiti na avtobusni postaji v Kranju, dnevno vozovnico tudi na avtobusu.

Ob prvem nakupu mesečne ali letne vozovnice uporabnik plača uporabnino za čip kartico, ki se mu ob vračilu nepoškodovane kartice vrne.

Arriva Slovenija