Mestna občine Kranj pripravlja nadgradnjo leta 2016 sprejete Trajnostne urbane strategije. Sočasno pristopa tudi k pripravi akcijskega načrta za podnebno nevtralnost in občinskega programa varstva okolja za znižanje emisij v naše okolje in dvig kakovosti življenja. K sodelovanju vabi tudi občanke in občane. Z odgovori na ta vprašalnik boste lahko podali vaš pogled na današnje stanje in nakazali potrebne smeri delovanja Mestne občine Kranj do leta 2030.

Sooblikujte trajnostne, podnebne in okoljske spremembe v Mestni občini Kranj

Mestna občine Kranj pripravlja nadgradnjo leta 2016 sprejete Trajnostne urbane strategije. Sočasno pristopa tudi k pripravi akcijskega načrta za podnebno nevtralnost in občinskega programa varstva okolja za znižanje emisij v naše okolje in dvig kakovosti življenja. K sodelovanju vabi tudi občanke in občane. Z odgovori na ta vprašalnik boste lahko podali vaš pogled na današnje stanje in nakazali potrebne smeri delovanja Mestne občine Kranj do leta 2030.

Vprašalnik je anonimen, izpolnjevanje vam bo vzelo okoli 15 minut časa.

Odprt bo do vključno ponedeljka, 15. maja 2023.

Vprašalnik lahko izpolnite tudi z mobilno napravo prek QR kode:

Mestna občine Kranj pripravlja nadgradnjo leta 2016 sprejete Trajnostne urbane strategije. Sočasno pristopa tudi k pripravi akcijskega načrta za podnebno nevtralnost in občinskega programa varstva okolja za znižanje emisij v naše okolje in dvig kakovosti življenja. K sodelovanju vabi tudi občanke in občane. Z odgovori na ta vprašalnik boste lahko podali vaš pogled na današnje stanje in nakazali potrebne smeri delovanja Mestne občine Kranj do leta 2030.

 

 

 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!