Obveščamo vas, da se 1. 7. 2024 spremenijo vozni redi v mestnem prometu Koper:

S 1. julijem spremembe voznih redov v mestnem prometu Koper

Obveščamo vas, da se 1. 7. 2024 spremenijo vozni redi v mestnem prometu Koper:

  1. Delavniki ponedeljek – petek

Prehod na poletni vozni red na linijah 1, 2 in 2A.

Ukinitev avtobusnega postajališča Tomos na liniji štev. 8.

VOZNI RED MESTNEGA PROMETA KOPER

Spremembe voznih redov veljajo do 31. 8. 2024.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 05 662-5105 in 05 662-5103,

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Vi informiamo che dal 01. Luglio 2024 cambiano gli orari delle linee urbane di Capodistria

  1. Lavorativi lunedí – venerdí
  • Entra in vigore il servizio estivo delle linee 1, 2 e 2°
  • L’abolizione della fermata Tomos sulla linea n. 8

Modifiche di orari saranno fino 2024/08/31.

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50105 in 662-5103.

Arriva Slovenia