Obveščamo vas, da se 1. 9. 2020 poleg redne spremembe voznih redov (prehod iz poletnih na »letne«) spremeni tudi vozni red na liniji 5 in 6. V vozni red se doda novo postajališče Žusterna parkirišče, posledično se spremenijo tudi časi potovanja in odhodi avtobusov iz začetnih postajališč.

S 1. 9. 2020 spremembe voznih redov v mestnem prometu Koper

Obveščamo vas, da se 1. 9. 2020 poleg redne spremembe voznih redov (prehod iz poletnih na »letne«) spremeni tudi vozni red na liniji 5 in 6. V vozni red se doda novo postajališče Žusterna parkirišče, posledično se spremenijo tudi časi potovanja in odhodi avtobusov iz začetnih postajališč.

Obenem vas obveščamo, da s 1. 9. 2020 pričnejo z obratovanjem tri nove linije:

  • Linija 9,
  • Linija 10,
  • Linija 11.

>> VOZNI REDI MESTNEGA PROMETA KOPER

Vse informacije o novih linijah in spremembah na liniji 5 in 6 lahko dobite na telefonski številki 662-5105 ter 662-5103.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

 


AVVISO

Si informa che in data 1° settembre 2020, oltre al regolare cambio degli orari (passaggio da estivo ad “annuale”), verrà modificato anche l’orario delle linee 5 e 6. All’orario si aggiunge la nuova fermata “Žusterna parcheggio”, pertanto cambiano anche i tempi di percorrenza e le partenze degli autobus dai capolinea.

Al tempo stesso, desideriamo informarvi che dal 1° settembre 2020 entreranno in funzione tre nuove linee:

– Linea 9
– Linea 10
– Linea 11

Tutte le informazioni sulle nuove linee e le modifiche alle linee 5 e 6 sono disponibili sul sito di Arriva e ai numeri di telefono 662-5105 e 662-5103.

Arriva Slovenija