Obveščamo vas, da se 1. 7. 2023 spremenijo vozni redi v mestnem prometu Koper.

S 1. 7. 2023 se spreminjajo vozni redi v Mestnem prometu Koper

Obveščamo vas, da se 1. 7. 2023 spremenijo vozni redi v mestnem prometu Koper.

  1. Delavniki ponedeljek – petek

Prehod na poletni vozni red na linijah 1, 2 in 2A.

Ukinitev avtobusnega postajališča Tomos na liniji štev. 8

VOZNI REDI

Spremembe voznih redov veljajo do 31. 8. 2023

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5102.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Vi informiamo che dal 01. Luglio 2023 cambiano gli orari delle linee urbane di Capodistria.

  1. Lavorativi lunedí – venerdí
  • Entra in vigore il servizio estivo delle linee 1, 2 e 2°
  • L’abolizione della fermata Tomos sulla linea n. 8

Modifiche di orari saranno fino 2023/08/31.

Arriva Slovenia