Obveščamo vas o spremembah voznih redov na območju delovanja družbe Arriva Štajerska, ki stopijo v veljavo 1. 10. 2019:

S 1. 10. 2019 spremembe v obratovanju linij na območju delovanja družbe Arriva Štajerska

Obveščamo vas o spremembah voznih redov na območju delovanja družbe Arriva Štajerska, ki stopijo v veljavo 1. 10. 2019:

Obvestilo o spremembah v času šolskega pouka – območje Maribor

 1. Relacija Maribor – Ruše – Selnica ob Dravi

Obstoječ odhod ob 14:05 iz Maribora AP za Bistrica/Selnici K se spremeni na 14:00 in podaljša do Selnice ob Dravi.

 1. Relacija Maribor – Zgornja Kungota

Obstoječ odhod ob 7:50 iz Zgornje Kungote za Maribor AP se spremeni na 7:55.

 1. Relacija Selnica ob Dravi – Ruše – Selnica ob Dravi

Doda se odhod ob 8:35 iz Selnice ob Dravi za Ruše oz. Selnico on Dravi.

 1. Relacija Smolnik obračališče – Ruše – Selnica ob Dravi

Obstoječ odhod ob 15:40 iz Selnice ob Dravi za Smolnik obračališče se spremeni na 15:50.

Obstoječ odhod ob 15:50 iz Smolnik obračališče za Selnico ob Dravi se spremeni na 16:00.

 1. Relacija Maribor – Šentilj – Trate ob Muri

Odhod ob 13:30 iz Maribor AP za Sladki Vrh se podaljša do Trat ob Muri.

Odhod ob 14.20 iz Sladkega Vrha za Maribor se prestavi na Trate ob Muri z odhodom ob 14:45.

Doda se odhod ob 16:15 iz Sladkega Vrha za Maribor.

Doda se odhod ob 12:50 iz Maribora za Sladki Vrh.

Doda se odhod ob 14:05 iz Maribora za Šentilj/Sl.G.obr.

Obstoječ odhod ob 10:15 iz Maribora za Trate/Muri oz. Gornjo Radgono se spremeni na 9:55.

 1. Relacija Maribor – Lenart v Slovenskih Goricah – Gornja Radgona

Obstoječ odhod ob 19:00 iz Maribora AP za Gornjo Radgono se spremeni na 19:30.

 1. Relacija Sveti Jurij ob Ščavnici-Slavšina/Novinci-Cerkvenjak-Lenart v Slovenskih Goricah

Obstoječ odhod ob 5:50 iz Slavšine/Novinci za Cerkvenjak se spremeni na 5:35 in prične v Svetem Juriju ob Ščavnici ter se tudi podaljša do Lenarta v Slovenskih Goricah.

 1. Relacija Sveti Jurij ob Ščavnici – Mala Nedelja – Ljutomer

Ukine se odhod ob 20:45 iz Svetega Jurija ob Ščavnici za Ljutomer ter povratek ob 21:30.

Dodata se odhoda ob 5:50 in 11:50 iz Ljutomera za Sveti Jurij ob Ščavnici.

Dodata se odhoda ob 8:00 in 15:25 iz Svetega Jurija ob Ščavnici za Ljutomer.

 1. Relacija Sveti Jurij ob Ščavnici – Spodnji Ivanci – Gornja Radgona

Doda se odhod ob 13:00 iz Svetega Jurija ob Ščavnici za Gornjo Radgono.

Doda se odhod ob 8:00 in 16:00 iz Gornje Radgone za Sveti Jurij ob Ščavnici.

 1. Relacija Sveti Jurij ob Ščavnici – Spodnji Ivanci –Negova – Gornja Radgona

Obstoječ odhod ob 11:30 iz Gornje Radgone za Sveti Jurij ob Ščavnici se spremeni na 8:00.

Doda se odhod ob 9:30 in 16:30 iz Gornje Radgone za Sveti Jurij ob Ščavnici.

Doda se odhod ob 12:50 iz Svetega Jurija ob Ščavnici za Gornjo Radgono.

 1. Relacija Negova – Sveti Jurij ob Ščavnici – Kapela –Radenci – Gornja Radgona

Obstoječ odhod ob 10:15 iz Svetega Jurija ob Ščavnici za Gornjo Radgono se spremeni na 10:05.

Obstoječ odhod ob 10:35 iz Gornje Radgone za Negovo se spremeni na 9:40.

 1. Relacija Selce v Slovenskih Goricah – Zgornji Duplek – Maribor

Obstoječ odhod ob 12:45 iz Selce v Slovenskih Goricah za Maribor se spremeni na 12:55.

Obvestilo o spremembah v času šolskega pouka – območje Slovenske Bistrice

 1. Relacija Slovenska Bistrica– Kidričevo – Ptuj

Obstoječ odhod ob 14:40 Slovenske Bistrice za Kidričevo se spremeni na 15:05 ter izvaja kot direktna vožnja brez vmesnih postankov.

 1. Relacija Slovenska Bistrica – Kostanjevec – Visole – Veliko Tinje – Kebelj

Obstoječ odhod ob 8:45 iz Slovenske Bistrice za Kebelj se spremeni na 9:00.

Obstoječ odhod ob 8:00 iz Keblja za Slovensko Bistrico se spremeni na 8:15.

 1. Relacija Makole – Poljčane ŽP

Obstoječ odhod ob 7:50 iz Makole za Poljčane ŽP se spremeni na 7:45.

Obstoječ odhod ob 5:30 iz Makole za Poljčane ŽP se spremeni na 5:25.

Obvestilo o spremembah v času šolskega pouka – enota Ptuj

 1. Relacija Ptuj AP – Dornava

Obstoječ odhod ob 12:50 iz Ptuja za Dornavo se spremeni na 13:00.

 1. Relacija Ptuj AP – Destrnik

Obstoječ odhod ob 14:45 iz Ptuja za Destrnik se spremeni na 15:00.

Obstoječ odhod ob 13:45 iz Ptuja za Destrnik se spremeni na 14:00.

Obstoječ odhod ob 14:25 iz Ptuja za Destrnik se spremeni na 14:40.

Obstoječ odhod ob 14:05 iz Destrnika za Ptuj se spremeni na 14:15.

Obstoječ odhod ob 15:05 iz Destrnika za Ptuj se spremeni na 15:15.

 1. Relacija Destrnik – Lenart v Sl.G.

Obstoječ odhod ob 15:00 iz Destrnika za Lenart v Sl.G. se spremeni na 15:15.

 1. Relacija Destrnik – Drstelja

Obstoječ odhod ob 15:05 iz Destrnika za Drsteljo se spremeni na 15:20.

 1. Relacija Ptuj AP – Novince

Obstoječ odhod ob 15:30 iz Ptuja za Novince se spremeni na 15:35.

 1. Relacija Juršinci – Juršinci

Obstoječ odhod ob 06:45 iz Juršincev se sprmeeni na 06:40.

 1. Relacija Ptuj AP – Juršinci

Obstoječ odhod ob 13:45 iz Ptuja za Juršince se spremeni na 13:50.

 1. Relacija Ptuj AP – Mala Nedelja

Relacija na obstoječem odhodu ob 15:30 se spremeni oz. skrajša in se ne vozi več do postajališča Čakova in Grabonoš.

 1. Relacija Tržec – Dolena Avguštin

Obstoječ odhod 15:56 iz Tržca za Doleno Avguštin in povratek ob 16:04 se ukine.

 1. Relacija Ptuj AP – Ormož

Dodan dodaten odhod ob 06:20 iz Ptuja za smer Ormož.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija