Obveščamo vas, da bo na Koprski cesti v Portorožu zaradi dodatno naročenih in več del (košnja platan in lipovega drevoreda, nameščanje nove varovalne ograje, sanacija pločnika) popolna zapora podaljšana in sicer najkasneje do četrtka 9. 2. 2023.

Podaljšanje zapore_Spremenjeno izvajanje avtobusnega prometa zaradi popolne zapore Koprske ceste v Portorožu

Obveščamo vas, da bo na Koprski cesti v Portorožu zaradi dodatno naročenih in več del (košnja platan in lipovega drevoreda, nameščanje nove varovalne ograje, sanacija pločnika) popolna zapora podaljšana in sicer najkasneje do četrtka 9. 2. 2023.

V času popolne zapore ostaja spremenjeno izvajanje avtobusnega prometa.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


9.1.2023

Obveščamo vas, da bo zaradi popolne zapore Koprske ceste v Portorožu v času od 10. 1. do 3. 2. 2023 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa v Občini Piran.

Avtobusi ne bodo vozili preko Belega Križa zato so avtobusna postajališča Antene, Beli Križ in Beli Križ p.d. v obeh smereh izven uporabe. Avtobusi bodo vozili po Obalni cesti.

Prosimo vas za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Si avvisa i passeggeri che a causa della chiusura totale della Strada di Capodistria a Portorose nel periodo dal 10 gennaio al 3 febbraio 2023 sarà modificata la tratta del trasporto pubblico urbano ed extraurbano nel Comune di Pirano.

Gli autobus NON PASSERANNO per Croce Bianca. Di conseguenza le fermate Antenne, Croce Bianca e Croce Bianca p.d. saranno fuori servizio in entrambe le direzioni e gli autobus fermeranno soltanto alle fermate lungo strada Lungomare.

Si ringrazia i passeggeri per la comprensione.

Arriva Slovenia