Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za infrastrukturo v primeru, da Vlada RS s sklepom podaljša izvajanje pouka po modelu C za upravičence do subvencioniranega prevoza v mesec april, podaljšalo veljavnost kupljenih subvencioniranih mesečnih vozovnic za mesec marec do konca meseca aprila. Podaljšanje veljavnosti marčevskih subvencioniranih vozovnic se bo izvedlo do 2. 4. 2021. Za polletne in letne subvencionirane vozovnice, veljavne v mesecu marcu, bo upravičenec na svojo IJPP kartico prejel polovico neizkoriščene vrednosti vozovnice za mesec marec.

Podaljšanje veljavnosti marčevskih mesečnih subvencioniranih vozovnic

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za infrastrukturo v primeru, da Vlada RS s sklepom podaljša izvajanje pouka po modelu C za upravičence do subvencioniranega prevoza v mesec april, podaljšalo veljavnost kupljenih subvencioniranih mesečnih vozovnic za mesec marec do konca meseca aprila. Podaljšanje veljavnosti marčevskih subvencioniranih vozovnic se bo izvedlo do 2. 4. 2021. Za polletne in letne subvencionirane vozovnice, veljavne v mesecu marcu, bo upravičenec na svojo IJPP kartico prejel polovico neizkoriščene vrednosti vozovnice za mesec marec.

V primerih, da se bo v mesecu aprilu pouk izvajal na daljavo ali v celoti na šolah, bo upravičenec na svojo IJPP kartico prejel polovico neizkoriščene vrednosti mesečne, polletne in letne subvencionirane vozovnice za mesec marec.

Neizkoriščena vrednost vozovnice bo na IJPP kartico imetnika naložena do konca meseca aprila.

Zaradi navedenega upravičence do subvencioniranega prevoza pozivamo, da z nakupom mesečnih subvencioniranih vozovnic za mesec april počakajo do odločitve Vlade Republike Slovenije glede modela izvajanja pouka.

Arriva Slovenija