Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Srečanje lastnikov motociklov Harley-Davidson« od 9. do 12. junija spremenjeno izvajanje javnega avtobusnega mestnega, primestnega in medkrajevnega prometa na relaciji Lucija-Portorož-Piran.

Od 9. do 12. junija spremenjeno izvajanje javnega avtobusnega mestnega, primestnega in medkrajevnega prometa na relaciji Lucija-Portorož-Piran

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Srečanje lastnikov motociklov Harley-Davidson« od 9. do 12. junija spremenjeno izvajanje javnega avtobusnega mestnega, primestnega in medkrajevnega prometa na relaciji Lucija-Portorož-Piran.

Avtobusi bodo na relaciji Lucija TPC-Portorož-Piran in Portorož AP-Lucija TPC vozili po običajnem voznem redu, na relaciji Piran AP-Portorož AP pa preko Belega Križa. Avtobusi na liniji v smeri vožnje Piran-Portorož-Lucija-Koper NE bodo vozili na avtobusno postajo Portorož in tudi ne skozi Lucijo (Beli Križ-Valeta-Lucija TPC).

V soboto 11. in nedeljo 12. bodo avtobusi na liniji Koper-Piran-Koper vozili samo do/iz avtobusne postaje Lucija (TPC). Potnike kateri potujejo v smeri Portorož-Piran in obratno prosimo, da se poslužujejo avtobusov mestnega prometa.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 05 671-3122 in 662-5103 v delavnem času služb.

Prosimo vas za razumevanje

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AVVISO

Desideriamo informarvi che, in occasione del “Raduno di motociclette Harley-Davidson” dal 9 al 12 giugno, sono previste modifiche al servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano e interurbano per gli autobus sulla tratta Lucia-Portorose-Pirano.

Gli autobus sulla tratta Lucia TPC-Portorose-Pirano e Portorose AP (autostazione)-Lucia TPC circoleranno secondo il consueto orario, e anche quelli sulla tratta Pirano AP (autostazione)-Portorose AP (autostazione) via Beli Križ. Gli autobus della linea in direzione Pirano-Portorose-Lucia-Capodistria NON circoleranno fino all’autostazione di Portorose e neanche in via Lucia (Beli Križ-Valeta-Lucia TPC).

Sabato 11 e domenica 12, gli autobus della linea Capodistria-Pirano-Capodistria circoleranno solo per/da l’autostazione di Lucia (TPC). I passeggeri che viaggiano in direzione Portorose-Pirano e viceversa sono pregati di utilizzare gli autobus urbani.

È possibile ottenere maggiori informazioni telefonando al numero +386 (0)5 671-3122 e +386 (0)5 662-5103 negli orari di servizio.

Vi ringraziamo per la comprensione.

Arriva Slovenia