Obveščamo vas o spremembah pri izvajanju mestnega prometa Koper in Kurjerc, ki stopijo v veljavno v soboto, 24. 10. 2020:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno obratovanje mestnega prometa Koper in Kurjerc

Obveščamo vas o spremembah pri izvajanju mestnega prometa Koper in Kurjerc, ki stopijo v veljavno v soboto, 24. 10. 2020:

  • MESTNI PROMET: z dnem 24. 10. 2020 do konca epidemije (do 18. 11. 2020) se uvede POLETNI URNIK javnega mestnega prevoza.

Sprememba je v liniji 1, 2 in 2A (JULIJ; AVGUST) – povezava do voznega reda VOZNI RED MP KOPER

  • KURJERCE: z dnem 24. 10. 2020 do nadaljnjega se omeji vožnja s Kurjercami na eno vozilo, ki terminsko obratuje enako kot do sedaj, izključno za prevoze do trgovin, lekarne, zdravstvenega doma, tržnice. S Kurjerco se vožnja omeji na eno osebo, oziroma na 2 osebi iz istega gospodinjstva, z izvajanjem vseh potrebnih ukrepov razkuževanja.

Spremembe pri izvajanju javnega mestnega prevoza se uvajajo na podlagi sprejetih ukrepov Mestne občine Koper.

Potnike prosimo, da spoštujejo sprejete ukrepe in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih potnikov ter voznika/-ce. Na avtobus naj ne vstopajo, če niso zdravi, upoštevajo naj higieno kašlja, spoštujejo primerno medsebojno razdaljo, nosijo zaščitno masko in se te ne dotikajo, si razkužijo roke pri vstopu in izstopu ter se med vožnjo dotikajo čim manj površin v avtobusu.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija