Obveščamo vas, da se s prvim aprilom uvajajo določene spremembe na trasah linij mestnega avtobusnega prometa 5 in 6, ki mesto Koper povezujeta z Žusterno in Markovcem.

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno obratovanje linij 5 in 6 v mestnem prometu Koper

Obveščamo vas, da se s prvim aprilom uvajajo določene spremembe na trasah linij mestnega avtobusnega prometa 5 in 6, ki mesto Koper povezujeta z Žusterno in Markovcem.

Sprememba predvideva, da bodo prevozi na teh relacijah ob določenih urah preusmerjeni na Izletniško pot v Žusterni in Kraljevo ulico v Semedeli. Na ta način želi občina mestni avtobusni promet čim bolj približati uporabnikom, s tem pa zagotoviti, da bi se za tovrstno obliko prevoza odločalo vse več občanov.

Sprememba, ki jo občina uvaja na pobudo krajanov in krajevne skupnosti Žusterna, je začasne narave, nastopila bo 1. aprila, veljala pa do vključno 30. junija. V tem času bo koncesionar Arriva Slovenija spremljal prepeljano število potnikov ter beležil vstope in izstope na posameznih postajah. Pridobljeni podatki bodo izhodišče za morebitno prevetritev avtobusnih linij oz. spremembo določenih tras.

VOZNI RED (velja od 1. 4. do 30. 6. 2019)

Linija 5: Koper Brolo – Žusterna – Markovec – Žusterna – Koper Brolo (PON-PET) 

Linija 5: Koper Brolo – Žusterna – Markovec – Žusterna – Koper Brolo (SOB) 

Linija 5: Koper Brolo – Žusterna – Markovec – Žusterna – Koper Brolo (NED, PRAZNIK) 

SKICA LINIJE 5

Linija 6: Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Žusterna – Potniški terminal (PON-PET) 

Linija 6: Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Žusterna – Potniški terminal (SOB) 

Linija 6: Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Žusterna – Potniški terminal (NED, PRAZNIK) 

SKICA LINIJE 6

Informacije o spremembah lahko dobite na Avtobusni postaji Koper (telefon 05 –566 25103 ).

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija

 


 

                                                               AVVISO

 

Si avvisano i gentili clienti, che con il primo di aprile verranno introdotte modifiche sui tratti delle linee urbane n. 5 e 6, che collegano la Città di Capodistria con  Žusterna e Markovec.

In seguito alla modifica i trasporti su detti tratti e a determinati orari verranno reindirizzati sulla Via escursionistica a Žusterna ed a Kraljeva ulica a Semedela. In questo modo il comune desidera avvicinare quanto più possibile la linea urbana agli utenti ed al contempo assicurare un numero sempre maggiore di utenti.

La modifica introdotta dal comune a favore dei cittadini e della comunità locale Žusterna è temporanea ed entrerà in vigore dal primo aprile  e si concluderà il 30 luglio. In questo periodo il concessionario Arriva d.o.o. monitorerà il numero dei passeggeri e annoterà salite e discese presso le singole fermate. I dati raccolti saranno utili per un eventuale adattamento delle corse delle linee di autobus ovvero per la modifica di alcune tratte.

Eventuali altre informazioni sulle modifiche sono disponibili presso la Fermata degli autobus di Capodistria ( telefono 05 –566 25103).

Arriva Slovenija