Zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2019« bo 1. 6. 2019 (sobota) med 12.00 in 20.30 uro spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje linije Koper-Piran-Koper v soboto, 1. 6. 2019

Zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2019« bo 1. 6. 2019 (sobota) med 12.00 in 20.30 uro spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa:

linija Koper-Piran-Koper      

  • V odhodu iz Kopra vozi do postajališča Koper V.n.-Banka, po Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion) in obvoznici (AC) proti Izoli.
  • V obratni smeri (iz Pirana proti Kopru) bodo avtobusi vozili po voznem redu do postajališča Koper Mandrač, po cesti ZP Godina-Banka-Luka-avtobusna postaja.
  • V času spremenjenega prometnega režima so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Koper Zeleni park (nadomestno Banka) in Tržnica (nadomestni Banka in Stadion),

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varni in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


A V V I S O

In occasione dell’evento »Triathlon per la Coppa d’Istria 2019« in data  1.6.2019 (sabato) tra le 12.00 e le 20.30 verrà modificato il servizio delle linee urbane ed extraurbane:

Linea Capodistria-Pirano-Capodistria

  • In partenza da Capodistria viaggia sino alla fermata di Capodistria V.n.-Banka, sulla Ljubljanska (con fermata alla stazione Stadion) e sulla circonvallazione (AC) verso Isola.
  • Dalla direzione opposta (da Pirano verso Capodistria) gli autobus seguiranno l’orario dalla fermata di Capodistria Mandrač, sulla strada ZP Godina-Banka-Luka-fermata autobus.
  • Durante il regime di viaggio modificato non verrano servite le seguenti fermate: Capodistria Zeleni park (sostituita da Banka) e Mercato (sostituite da Banka e Stadion),

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri  (05) 662-5103 e (05) 662-5105.

Arriva Slovenia