Obveščamo vas, da bodo zaradi izvedbe 6. Istrskega maratona v nedeljo 14.9.2019 med 10.30 in 12.50 uro spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje linije Koper-Ankaran-Lazaret-Koper zaradi Istrskega maratona

Obveščamo vas, da bodo zaradi izvedbe 6. Istrskega maratona v nedeljo 14.9.2019 med 10.30 in 12.50 uro spremenjeno izvajanje linij primestnega prometa:

  • Linija Koper-Ankaran-Lazaret-Koper

Vozi iz AP Koper-Supernova (z ustavljanjem avtobusa), po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion) do postajališča Bertoki ZAD in po voznem redu za Ankaran-Lazaret. V odhodu iz Lazareta – Ankarana vozi po voznem redu do postajališča Bertoki ZAD, po Ferraski do postajališča Luka-Supernova (ustavljanje avtobusa)-Koper AP. V času zapore so izven uporabe naslednja postajališča: Koper V.n. in Banka.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-5103.

Želimo varni in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


 

A V V I S O

 

Si avvisa la gentile clientela che per la 6a edizione della “Maratona Istriana” che avrà luogo domenica,   14.9.2019 dalle ore  10.30 alle ore 12.50  verrà modificato il servizio delle linee urbane ed extraurbane:

  • Linea Capodistria-Ancarano-Lazzaretto-Capodistria

La linea parte da  AP Capodistria-Supernova (con le fermate), a Ferrarska, Ljubljanska (presso la fermata Stadion) sino alla fermata di  Bertocchi ZAD e secondo l’orario per Ancarano-Lazzareto. In partenza da Lazzareto – Ancarano viaggia secondo l’orario fino alla fermata di Bertocchi ZAD, lungo la Ferraska sino alla fermata Luka-Supernova (fermata)-Capodistria AP. Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Capodistria V.n. e Banka.

Per eventuali informazioni chiamare il numero 662-5105 oppure il 662-5103,

Arriva Slovenija