Zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2019« bo 1.6.2019 (sobota) med 12.00 in 20.30 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa:

OBVESTILO/AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa v soboto, 1. 6. zaradi športne prireditve

Zaradi prireditve »Triatlon za pokal Istre 2019« bo 1.6.2019 (sobota) med 12.00 in 20.30 uro spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa:

Linija MP št. 1 Koper-(Šalara)-Kampel-Koper

 • V odhodu iz Kampela (Šalare) vozi po voznem redu do postajališča Lesnina-Banka in po Ferrarski do postajališča Luka-Supernova-AP

Linija MP št. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper

 • Vozi iz AP Koper do Kosovelovega trga-Banka, po Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion) in obvoznici (AC) do postajališča Mandrač in po voznem redu naprej. V odhodu iz Bolnice (Markovca) vozi do postajališča Pasarela, po cesti ZP Godina-Banka-Luka-Supernova-AP

Linija MP št. 4 Šalara – Olmo – Tržnica – Žusterna – Tržnica – Olmo – Šalara – linija ne obratuje

Linija MP št. 5 Trg Brolo-Žusterna-Markovec-Trg Brolo

 • Vozi Trg Brolo-Kosovelov Trg-Banka, po Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion), obvoznici (AC) in cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Vena Pilona) do postajališča Markovec Center za Gradom (z opravljeno krožno vožnjo). V odhodu iz Markovca Center za Gradom (po opravljeni krožni vožnji) vozi po cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Nova K), cesti ZP Godina-Banka- Sv. Ana, Trg Brolo 

Linija MP št. 6 Potniški terminal-Žusterna-Markovec-Potniški terminal

 • Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. Vozi do postajališča Banka, po Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion), obvoznici (AC) in cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Vena Pilona) do postajališča Markovec Center za Gradom (z opravljeno krožno vožnjo). V odhodu iz Markovca Center za Gradom (po opravljeni krožni vožnji) vozi po cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Nova K), cesti ZP Godina-Banka- Potniški terminal

Linija MP št. 7 Potniški t.-Markovec-Potniški t.

 • Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. Vozi do postajališča Banka, po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion), po obvoznici (AC) do postajališča Nova in po voznem redu (Markovec-Rozmanova) do postajališča Nova, po cesti ZP Godina-Banka-Potniški terminal. 

Linija MP št. 8 Potniški t.-Olmo-Potniški t.

 • Odhod in prihod na Potniški terminal je na platoju za pristajanje potniških ladij. Vozi po voznem redu do postajališča Lesnina – Banka in po Ferrarski do postajališča Potniški Terminal.

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: avtobusno postajališče Potniški terminal se v času zapore prestavi na plato potniškega terminala (vhod v Marino), Tržnica, Zeleni park, Žusterna (v obeh smereh), Molet, Krožna K, Dolga Reber, Žusterna III (v obeh smereh) in Beblerjeva K.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija


AV V I S O

 

Vi avvisiamo che a causa del evento »Triatlon za pokal Istre 2019«  del 1.6.2019 dalle ore 12.00 alle 20.30 verrà cambiato il transito del traffico urbano  e suburbano

 • 1 Capodistria – Campel – Capodistria
 • 2 Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria 
 • 4 Salara – Olmo – Mercato – Giusterna – Mercato – Olmo Salara (La linea non viene servita.)
 • 5 Piazza Brolo – Giusterna – Monte Marco – Piazza Brolo
 • 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminal Passeggeri 
 • 7 Terminal Passeggeri – Monte Marco – Terminal Passeggeri
 • 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri

Durante la manifestazione non saranno in vigore le fermate presso: St.Anna Riva Janko Premrl-Vojko, St.Anna, Piazza Brolo,  Piazza Kosovel, Banca (ambedue),  Mercato, Zeleni park Giusterna (ambedue), Moleto, Strada circolare inc., Costa lunga, Giusterna III (ambedue) e Via Aleš Bebler inc.  La fermata presso Terminal Passeggeri si sposta all’area Terminal Passeggeri

la fermata presso Terminal Passeggeri si sposta all’area Terminal Passeggero

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50103 in 662-5105.

Arriva Slovenija